Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Do końca roku warto zażegnać spory, także biznesowe. Zachęcają do tego mediatorzy, sędziowie i adwokaci

Facebook Twitter

Koniec roku to dobry czas aby skończyć spory, zażegnać nieporozumienia - także te pracownicze czy biznesowe. Do 31 grudnia potrwa akcja "Pogódźmy się na święta", której inicjatorzy zachęcają do rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

Tym razem swoje bezpłatne porady kierują do przedsiębiorców:

Adwokaci wspierają strony na różnych etapach postępowania, uczestniczą w postępowaniach mediacyjnych bardzo często jako pełnomocnicy stron. Również pomagają stronom wypracować kompromis, dążą do tego, żeby ugoda została zawarta, albowiem każdy jest świadom tego, że ugoda jest najlepszą formą rozwiązania każdego sporu, pozwala na zaspokojenie oczekiwań każdej strony, co nie zawsze daje się osiągnąć u procesu sądowego, dlatego adwokaci bardzo gorąco wspierają strony w toku postępowania mediacyjnego, służą pomocą i są otwarci na współpracę z mediatorami

– mówi częstochowska mediator i adwokat mec. Marta Bolesławska. W konfliktach na tle prawa gospodarczego mediacja może być równie skuteczna jak w sprawach rodzinnych:

Najczęściej wygląda to w ten sposób, że proces nie daje żadnej stronie efektu takiego, jakiego oczekują. Poczucie wpływu na to, co się dzieje w toku postępowania mediacyjnego, w treści zawartej ugody, ma też dla stron bardzo duże znaczenie, że mają wpływ na to, co się dzieje, jakie decyzje zostały podjęte, bo tak naprawdę są to ich decyzje, a nie decyzje sądu. Często w sprawach gospodarczych istotne są mediacje. Spory gospodarcze mają to do siebie, że toczą się bardzo długo, bywają kosztowne, a strona nie ma pewności, jak się ten spór zakończy. Natomiast przy postępowaniu mediacyjnym, akurat przy sprawach gospodarczych istnieje duża elastyczność.

Prawnicy, sędziowie i mediatorzy, zachęcając do mediowania, przypominają że wypracowana ugoda jest honorowana przez sąd, co pozwala wypracować każdej ze skonfliktowanych stron oczekiwany kompromis:

Radio JURA: Nie przypominamy tego być może odpowiednio często, że mediacja też ma wymiar prawny, jest sformalizowana.

Oczywiście skutkiem zawarcia ugody jest osiągnięcie porozumienia, które nadaje się do wykonania w drodze egzekucji, czyli daje stronom gwarancję, że jeżeli po tej ugodzie zadzieją się jakieś nieprzewidziane rzeczy, to da się to wyegzekwować. Jednocześnie strona ma poczucie, że to ona decyduje, że to ona wpływa na kształt treści tej ugody, i że to wszystko, co się zadzieje w trakcie zawierania ugody i później jest wynikiem wyłącznie jej decyzji, jej kompromisów, jest w pełni decydentem tego, co się wydarzyło.

Z adwokat Martą Bolesławską rozmawiał Mariusz Osyra.

 

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj