Garniec Smaków

Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Czekają nagrody dla najzdolniejszych i najlepszych uczniów

Facebook Twitter

Magistrat nagrodzi wybitnych uczniów. Do 5 maja można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Częstochowy, które powędrują do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w naszym mieście.

O nagrodę w formie stypendium nie mogą ubiegać się uczniowie szkół artystycznych, technicznych i branżowych:

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i, którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpoźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody. W szczególności dla takich osób, które są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad, co najmniej szczebla wojewódzkiego. Najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz kuratoria oświaty

– tłumaczy Sylwia Bielecka z Biura Prasowego Urzędu Miasta. Jak można zgłaszać wnioski o przyznanie nagrody?

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni oraz organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych przewidziana jest odrębna nagroda. Wnioski o jej przyznanie należy również składać do 5 maja.

Regulaminy obu nagród oraz wnioski do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej częstochowskiego magistratu.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj