Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

33. Pielgrzymka Górników na Jasną Górę: „Szczęść Boże”

Facebook Twitter

To była 33. Pielgrzymka Górników na Jasną Górę. Zorganizował ją Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Wśród pielgrzymów znaleźli się związkowcy i szefowie górniczych spółek, reprezentujący różne gałęzie przemysłu wydobywczego.

Pielgrzymka Górników
fot.jasnagora.com

33. Pielgrzymka Górników na Jasną Górę

W kazaniu wygłoszonym na pielgrzymce przez gliwickiego biskupa pomocniczego Andrzeja Iwaneckiego przypomniano słynną Ewangelię pracy, nauczanie Jana Pawła II sprzed ponad 40 lat na lotnisku Muchowiec. Papież wówczas nawiązał do tradycyjnego górniczego pozdrowienia „Szczęść Boże”, wskazując na jego odniesienie do Boga.

Biskup Iwanecki podkreślił, że „Szczęść Boże” jest pozdrowieniem, w którym odnosimy pracę do Boga. Praca ludzka jest odniesiona do Boga-stwórcy, który polecił człowiekowi czynić sobie Ziemię poddaną. Praca nie jest przekleństwem, ale błogosławieństwem.

Hierarcha przypomniał również słowa zmarłego pomocniczego biskupa gliwickiego Gerarda Kurza, który mówił, że najcenniejszym skarbem jest zawsze człowiek, a nie węgiel, który jest skarbem śląskiej ziemi.

Bp Iwanecki zaakcentował także godność pracy, której należy uszanować, niezależnie od tego, jaką pracę wykonuje człowiek. Podkreślił również podstawowe prawa związane z pracą, takie jak prawo do wystarczającej zapłaty, prawo do zabezpieczenia w razie wypadków czy prawo do wypoczynku.

33. Pielgrzymka Górników na Jasną Górę

Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystym przemarszem górników w galowych mundurach z kościoła św. Barbary na Jasną Górę. Następnie odbyło się złożenie kwiatów przed pomnikiem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. Górnikom towarzyszyła górnicza orkiestra dęta z Bytomia. Podczas pielgrzymki dokonano aktu zawierzenia górników Matce Bożej./ PAP

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj