Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Praca w trakcie kwarantanny. ZUS wyjaśnia wątpliwości

Facebook Twitter

Czy można pracować zdalnie na kwarantannie, czy potrzebne jest do tego jakieś specjalne zaświadczenie, czy pracując otrzymamy wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy? Między innymi takie pytania napływają do częstochowskiego oddziału ZUS.

fot. Tumisu/ Pixabay

W wiadomościach zatem rozwiewamy wątpliwości:

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę mają prawo do wypłaty świadczenia chorobowego za ten okres pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem chorobowym. Mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości, czyli wykonywać pracy i jednocześnie pobierać zasiłek chorobowy. Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby. Przysługuje wtedy prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, czyli wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłek chorobowy

– wyjaśnia Beata Kopczyńska. Jak dodaje rzeczniczka śląskich oddziałów ZUS– do wypłaty tych świadczeń nie jest w tym przypadku potrzebne zwolnienie lekarskie:

Co ważne, przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie na kwarantannie stosuje się ogólne zasady określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest utrata chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy, tak więc gdy osoba na kwarantannie pobiera świadczenie chorobowe wówczas wykonywanie pracy zdalnej stanowi okoliczność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego. 

Pamiętajcie jednak, że że czas, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby.

Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną a jedynie narażenie na takie zakażenie. Osoba na kwarantannie nie ma obowiązku występować o świadczenie chorobowe za czas kwarantanny. Ma do tego prawo, ale nie jest to obowiązek. To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy a jego pracodawca wyrazi zgodę na pracę zdalną może pracować zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, natomiast nie może pracować i jednocześnie pobierać zasiłku chorobowego

– dodaje Beata Kopczyńska rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w woj. śląskim.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj