Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nowy wniosek o świadczenie 500+. Od 1 lutego rodzice będą mogli go złożyć drogą elektroniczną

Facebook Twitter

Druki przyjmowane będą od 1 kwietnia. Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Żeby otrzymać 500+ za czerwiec wniosek musi zostać złożony do koniec tego właśnie miesiąca.

Osoby, które będą starały się o świadczenie po 30 czerwca, otrzymają 500+ od miesiąca złożenia wniosku.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

– w przypadku złożenia kompletnego wniosku w lipcu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września,
– w przypadku złożenia kompletnego wniosku w sierpniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca października,
– w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj