Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

Facebook Twitter

Możliwość odroczenia terminu płatności składek nawet o trzy miesiące oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa.

ZUS przypomina o zmianach w zasiłkach dla młodych rodziców. Te weszły już w życie; Dzień otwarty w ZUSie

ZUS przygotował nowy uproszczony wniosek dla osób starających się o ulgę w spłacie należności.

Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie terminu płatności składek o 3 miesiące, a także o zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm jest to naprawę trudny okres. Wniosek przygotowany przez ZUS to tylko jeden formularz, w którym umieszczone jest oświadczenie wnioskodawcy w którym opisze jak sytuacja z epidemią koronawirusa wpłynęła na brak możliwość opłacenia należności.

Dokument będzie można złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać do specjalnych skrzynek w placówkach ZUS.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami, odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło składek wyłącznie za okres od lutego do kwietnia br., co ważne może on objąć także składki, których termin płatności już upłynął oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami od marca do maja br. (…).

– dodaje Beata Kopczyńska rzeczniczka ZUS w regionie, która wyjaśnia też jakie konkretnie składki można odroczyć…

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz fundusz emerytur pomostowych jeśli przedsiębiorca płaci takie składki. Złożenie wniosku nie gwarantuje udzielani tej ulgi, dlatego jeśli ZUS odmówi odroczenia, przedsiębiorca musi zapłaci składki wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.zus.pl w zakładce Firmy/Ulgi umorzenia. Częstochowski oddział ZUS udziela też informacji telefonicznie. Szczegóły poniżej:

Jakie składki możesz odroczyć?

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, przedsiębiorca musi zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.
Masz pytania – zadzwoń

Więcej informacji na stronie www.zus.pl w zakładce Firmy/Ulgi umorzenia. Dla naszych klientów udostępniamy numery telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń w Oddziale ZUS w Częstochowie:
• (34) 368 92 82,
• (34) 368 92 83,
• (34) 368 91 15
Kontakt do pozostałych placówek ZUS znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 lipca 2024