StartWiadomości

ZUS ostrzega: uważaj na propozycje szkoleń

Jak można przeczytać w opisach szkoleń, mają być one prowadzone przez ekspertów oceniających projekty inwestycji ze strony Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. Tymczasem oceniający wnioski zobowiązani są do zachowania bezstronności i nie mogą uczestniczyć w tego typu komercyjnych szkoleniach. Przygotowanie wniosku wymaga dokładnego sprawdzenia warunków pracy na miejscu, co jest niemożliwe do zrealizowania podczas szkoleń szeregu uczestników działających w różnych branżach.

Bezpłatną pomoc i konsultacje w zakresie „Programu dofinansowania”, w tym wyjaśnienia dotyczące dokumentów można uzyskać pod nr tel. 22560 16 00 lub adresem email: cot@zus.pl.
Program dofinansowania inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w pracy skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców – płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich firm. Możliwe dofinansowanie to od 20 do 90 proc. całości przedsięwzięcia. W ramach programu można uzyskać do 500 tys. zł. Wszelkie informacje na temat programu wraz z formularzem wniosku można znaleźć na stronie www.zus.pl. w zakładce „Polecane”.

Zostaw komentarz