Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Znana jest już liczba osób bezdomnych, które rezydują w Częstochowie

Facebook Twitter

Ta grupa stale rośnie. Badanie jak każdej zimy od kilku lat przeprowadził Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, służby ujęły w spisie 382 osoby. Liczenie osób bezdomnych odbywa się od kilku lat, najpierw co dwa lata, a począwszy od roku 2012 corocznie. W 2015 doliczono się 368 osób bezdomnych na terenie Częstochowy.

WYNIKI BADANIA LICZBY OSÓB BEZDOMNYCH NA TERENIE CZĘSTOCHOWY

Ogólna liczba osób bezdomnych w Częstochowie:  382 osoby,

w tym – liczba osób bezdomnych w rozbiciu dotyczącym miejsc przebywania:

Placówki o charakterze instytucjonalnym

Ogrzewalnia, noclegownia, punkt noclegowy – 102 osoby

Schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel – 212 osób

Mieszkania wspierane, chronione, treningowe, wynajmowane – 3 osoby

Szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia – 17 osób

Zakłady karne, areszty śledcze – 8 osób

Izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne – 2 osoby

Poza placówkami instytucjonalnymi

Miejsca niemieszkalne – 0 osób

Pustostany, domki, altany działkowe – 28 osób

Inne – 10 osób

Badanie przeprowadzono w nocy z 27 na 28 stycznia od godziny 19.00 do 6.00 i było realizowane w ramach badania w województwie śląskim –  nie miało charakteru ogólnopolskiego. Akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Liczenie osób bezdomnych odbywa się od kilku lat, najpierw co dwa lata, a począwszy od roku 2012 corocznie. Poprzednie badanie miało charakter ogólnopolski i odbyło się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015roku. Ogólna liczba osób bezdomnych w Częstochowie zgodnie z tym badaniem wyniosła 368 osób.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 31 maja 2023