StartWiadomość dnia Wiadomości

Znamy grono 11-tu najważniejszych społeczników

Doceniono pracę także Częstochowskich Amazonek, jako jednej z wielu lokalnych organizacji. Laury w postaci okolicznościowych statuetek przyznaje prezydent miasta.

Podsumowywał nam wydarzenie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Nagrody za działalność w organizacjach pozarządowych są przyznawane osobom fizycznym, samym organizacjom czy instytucjom pożytku publicznego i działającym w zakresie wolontariatu.

Ocenia prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Obecnie w Częstochowie zarejestrowanych jest 884 organizacji pozarządowych, działających w wielu obszarach życia społecznego.

Zostaw komentarz