Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zmiany w magistracie. Mamy nowego wiceprezydenta miasta, ale to nie jedyna nowość

Facebook Twitter

Nowego szefa zyskał też Miejski Zarząd Dróg i Transportu i Wydział zajmujący się Funduszami Europejskimi. Zastępcą prezydenta miasta został Piotr Grzybowski, który przez ostatnie lata był naczelnikiem Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Od lipca 2019 roku jednocześnie p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu. Jako wiceprezydent będzie nadzorował w Urzędzie Miasta pracę Wydziałów: Funduszy Europejskich i Rozwoju; Inwestycji i Zamówień Publicznych; Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Biura Inżyniera Ruchu. Nadzór dotyczył będzie także realizacji zadań jednostek miejskich, w tym Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. Piotr Grzybowski zastąpi na stanowisku zastępcy prezydenta Andrzeja Babczyńskiego, który z uwagi na stan zdrowia oraz zbliżający się termin osiągnięcia uprawnień emerytalnych zwrócił się do Prezydenta Krzysztofa Matyjszczyka z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę. W związku z tą nominacją – wydziałem Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy kierować będzie dotychczasowa zastępczyni naczelnika tego wydziału – Anna Król-Wiśniewska. Z kolei p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu została Joanna Holi-Sosnowska, która dotychczas była zastępcą dyrektora MZDiT ds. finansowych i zamówień publicznych.

Piotr Grzybowski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność: Integracja Europejska i Polityka Regionalna); odbył też staż na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz uzyskał tytuł Specjalisty ds. Rachunkowości (samodzielnego księgowego – bilansisty) potwierdzony egzaminem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

W latach 2007-2013 jako pracownik Politechniki Częstochowskiej przygotował i wdrożył kilkanaście projektów służących zwiększeniu udziału pracodawców w kształceniu inżynierów.

Od 2011 r. pełnił funkcję doradcy Prezydenta Miasta Częstochowy ds. rozwoju regionalnego i polityki miejskiej. W tym czasie odpowiadał m.in. za przygotowanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz działania zmierzające do objęcia trzech kolejnych obszarów inwestycyjnych w mieście statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych. W 2014 roku Prezydent Miasta Częstochowy powierzył mu funkcję Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, a w 2019 został jednocześnie p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

Za swoje działania na rzecz rozwoju europejskich instrumentów finansowych dla miast został w tym roku wyróżniony przez Związek Miast Polskich honorowym medalem. Jest również Członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj