Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zmiany organizacji ruchu w rejonie częstochowskich cmentarzy. Sprawdź szczegóły

Facebook Twitter

Jak co roku MZD wprowadza tymczasową organizację ruchu wokół częstochowskich cmentarzy. Specjalne wytyczne dotyczą sześciu częstochowskich nekropoli. Zmiany będą obowiązywać w poniedziałek (01.11) od 6 do 21.

W kilku przypadkach tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona na dłużej:

Cmentarz przy ul. Św. Rocha – tam wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. Św. Jadwigi, z wyjątkiem pojazdów MPK i taxi od ul. Św. Rocha do ul. Biskupa Kubiny. Od strony południowej do cmentarza będzie można dojechać ulicami Św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Biskupa Kubiny, a powrót również jednokierunkowo ul. Św. Jadwigi. Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie także na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. Św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską

– tłumaczy to jak zmieni się organizacja ruchu w rejonie cmentarza św. Rocha Maciej Hasik – rzecznik Zarządu Dróg. Jak dodaje – zmiany dotyczą też odcinka DK 46:

Wyłączona z ruchu będzie ul. Św. Jadwigi w obrębie cmentarza. Z kierunku od Opola ruch będzie odbywał się ulicami: m.in. Barbary, Augustyna, Pułaskiego, Popiełuszki, Jana Pawła, a w kierunku do Opola od Warszawy będzie ruch odbywał się ulicami: Jana Pawła, Popiełuszki, Kazimierza i Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami: Św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa, Ks. Popiełuszki, Św. Kazimierza i Św. Barbary. Parkowanie czasowo będzie możliwe na ul. Św. Krzysztofa, na ul. Jadwigi, Kubiny, Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach. Należy jednak mieć na uwadze, że to parkowanie nie dotyczy każdego skrawka miejsca, tylko tych miejsc, które są do tego przeznaczone.

Kolejne zmiany dotyczą Cmentarza Kule oraz ulic Rolniczej i Fieldorfa- Nila:

Tam, w obrębie cmentarza wyłączone z ruchu kołowego z wyjątkiem pojazdów MPK i Taxi będą następujące odcinki ulic: Dekabrystów od Rolniczej do Cmentarnej, Wały Dwernickiego – od Cmentarnej do Fieldorfa-Nila i ul. Cmentarna od Tartakowej do bramy cmentarza. Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą, począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wjechać w lewo na ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do al. Wyzwolenia. Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa-Nila na odcinku od promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza.

Jak ruch będzie wyglądał przy Cmentarzu na Błesznie:

Tutaj zmiany będą dotyczyły ul. Palmowej, gdzie będziemy mieć całkowicie wyłączoną z ruchu kołowego właśnie tę ulicę. Przewiduje się także ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej, tam wjazd oraz z ul. Limbowej, gdzie będzie ulokowany wyjazd. Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego. To warunek, żeby ten ruch kołowy tam odbywał się płynnie.

Tymczasowa organizacja ruchu pojawi się także na ul. Radomskiej przy Cmentarzu Komunalnym:

Tutaj zmiany polegają na ograniczeniu parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej, od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

Inaczej we Wszystkich Świętych będzie się jeździć przy ul. Piastowskiej w obrębie cmentarza Stradom:

Tutaj wprowadza się ruchy jednokierunkowe na odcinku od ul. Piastowskiej, od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską – tu będzie ulokowany wjazd do ul. Przestrzennej, gdzie będzie miał miejsce wyjazd z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

Tak jak co roku, także i w tym „Drogowcy” wprowadzają tymczasową organizację ruchu przy Cmentarzu Łojki:

To ostatnia częstochowska nekropolia przy ul. Zbawiciela, gdzie będziemy mieli zmiany polegające na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowaniu po prawej, wschodniej stronie ulicy.

 

Zmiany MZD w organizacji ruchu będą obowiązywały w poniedziałek, 1 listopada 2021 r. od godz. 6.00 do godz. 21.00.

Dodatkowo:
• ruch jednokierunkowy na odcinku Promenady im. Cz. Niemena od ul. Rolniczej do ul. Brzeźnickiej (cmentarz „Kule”) będzie obowiązywał od piątku 29 października 2021r. od godz. 08:00 do poniedziałku 1 listopada 2021 r. do godziny 20:00;
• ruch jednokierunkowy na ul. Rolniczej będzie obowiązywał od soboty 30 października 2021r. od godz. 6:00 do poniedziałku 1 listopada 2021r. do godziny 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Zbawiciela zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od niedzieli 31 października 2021r. od godz. 07:00 do poniedziałku 1 listopada 2021 r. do godz. 20:00;
• w rejonie cmentarza przy ul. Białostockiej zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od niedzieli 31 października 2021r. od godz.12:00 do poniedziałku 1 listopada 2021r. do godz. 20:00.

NEKROPOLIE:

Cmentarz Św. Rocha
• Wyłączony z ruchu kołowego będzie odcinek ul. św. Jadwigi (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) od ul. św. Rocha do ul. ks. Kubiny. Od strony południowej do cmentarza można będzie dojechać ulicami św. Jadwigi oraz jednokierunkowo ul. Wyszyńskiego, Ewy, ks. Kubiny. Powrót (również jednokierunkowo) – ul. św. Jadwigi.
• Ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Sikorskiego – wjazd od ul. św. Krzysztofa, wyjazd na ul. Bialską.
• Przełożenie ruchu tranzytowego – droga DK-46 (wyłączona z ruchu ul. św. Jadwigi), z kierunku od Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Barbary, św. Augustyna, Pułaskiego, ks. J. Popiełuszki , Jana Pawła II. W kierunku do Opola od Warszawy ruch będzie się odbywał ulicami Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary. Na kierunku z Kłobucka do Opola ruch będzie się odbywał ulicami : św. Rocha, Okulickiego, Szajnowicza-Iwanowa, ks. J. Popiełuszki, św. Kazimierza i św. Barbary.
• Parkowanie czasowo będzie możliwe na ul. św. Krzysztofa, na ul. św. Jadwigi między ul. Kubiny i ul. Wyszyńskiego i na istniejących w tym rejonie parkingach.

Cmentarz „Kule”
ulice: Rolnicza i Fieldorfa–„Nila”
• Wyłączone z ruchu kołowego (z wyjątkiem pojazdów MPK i TAXI) będą następujące odcinki ulic:
– ul. Dekabrystów od ul. Rolniczej do ul. Cmentarnej ,
– ul. Wały Dwernickiego od ul. Cmentarnej do ul. Fieldorfa–Nila
– ul. Cmentarna od ul. Tartakowej do bramy cmentarza.
· Ruch jednokierunkowy prowadzony będzie ul. Rolniczą począwszy od ul. Dekabrystów, dalej Promenadą Niemena, skąd będzie można wyjechać w lewo ul. Brzeźnicką do ul. Dekabrystów lub w prawo ul. Wańkowicza do alei Wyzwolenia.
· Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Fieldorfa–Nila na odcinku od Promenady do przystanku MPK przy wejściu na teren cmentarza.

Cmentarz „Błeszno”
ulice: Palmowa i Bohaterów Katynia
• ul. Palmowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.
• Przewiduje się ruch jednokierunkowy na ul. Bohaterów Katynia od skrzyżowania z ul. Limbową do skrzyżowania z ul. Bienia. Ponadto ruch jednokierunkowy obowiązywał będzie na ul. Osikowej (wjazd) oraz ul. Limbowej (wyjazd).
• Parkować będzie można na istniejących parkingach oraz dodatkowo na ul. Bohaterów Katynia, gdzie czasowo nie będą dostępne pasy dla ruchu rowerowego.

Cmentarz Komunalny – ul. Radomska
Zmiany polegają na ograniczeniu parkowania na ul. Białostockiej po stronie wschodniej od wjazdu na drogę dojazdową do cmentarza do ul. Radomskiej. Parkowanie będzie możliwe na wyznaczonych parkingach oraz na jezdni po wschodniej stronie cmentarza.

Cmentarz „Stradom” – ul. Piastowska
Wprowadza się ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Piastowskiej od skrzyżowania z ul. Kawodrzańską (wjazd) do ul. Przestrzennej (wyjazd) z parkowaniem po stronie południowej ul. Piastowskiej.

Cmentarz „Łojki” – ul. Zbawiciela
Zmiany polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Zbawiciela w kierunku cmentarza i parkowania po prawej (wschodniej) stronie ulicy.

źródło: MZD Częstochowa

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 lutego 2024