StartWiadomość dnia Wiadomości

Zmiana banku obsługującego miasto. Sprawdź numery rachunków bankowych!

Na rachunki miasta uruchomione w nowej placówce, będzie można dokonywać wpłat przelewem lub gotówką, bez prowizji, we wszystkich placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Ponadto wpłaty przyjmować będzie kasa banku w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13. Płatności gotówką będzie można dokonać także w wpłatomacie w obu budynkach urzędu.

Aktualne numery kont w Banku Handlowym:

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Częstochowa obowiązujących od 1 lipca 2017r.:
1. Dochody podatkowe: 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000, na który należy dokonywać wpłat z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportu, opłaty targowej, opłaty skarbowej.
2. Dochody niepodatkowe Miasta: 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, na który należy dokonywać wpłat m.inn. z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntu, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , opłat komunikacyjnych, opłat geodezyjnych.
3. Dochody niepodatkowe Skarbu Państwa : 29 1030 1104 0000 00009325 1004, na który należy dokonywać wpłat m.in. z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę terenów Skarbu Państwa, opłat za kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych
4. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 13 1030 1104 0000 0000 9325 1001 na który należy dokonywać wpłat z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego do wpłat na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, podatek od środków transportowych, będzie można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta lub w Wydziale Podatków i Opłat, II p. 230 a także pod numerem telefonów : 34 3707 219 lub 34 3707 434
Nowe numery indywidualnych rachunków dla każdego podatnika zostaną również wskazane w decyzjach ustalających wymiar podatku na 2018 rok.

Informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podatnika można uzyskać pod numerem telefonów : 34 3707 143, 34 3707 144, 34 3707 329 lub 34 37 07347
Indywidualne numery rachunku bankowego do wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną przekazane klientom w najbliższym czasie.

Wykaz wszystkich obowiązujących od 1 lipca 2017 roku rachunków bankowych będzie zamieszczony na stronie Urzędu Miasta. Na dotychczasowe numery rachunków bankowych w Banku ING Bank Śląski będzie można jeszcze do dnia 31 marca 2018 roku dokonywać wpłat przelewem bez dodatkowych opłat, natomiast wpłaty gotówkowe na dotychczasowe rachunki bankowe w ING Bank Śląski będą obciążone opłatą prowizji zgodnie z Tabelę Opłat i Prowizji Banku ING.

 

 

Zostaw komentarz