Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Złej jakości węgiel jedną z głównych przyczyn smogu

Facebook Twitter

Chwilowe ochłodzenie i przymrozki w nocy, sprawiły że w powietrzu znów pojawił się dokuczliwy i niebezpieczny dla zdrowia smog. Nasi słuchacze zwrócili uwagę na złej jakości paliwo dostępne na naszym rynku. To może być jedna z przyczyn problemów z jakością powietrza w Częstochowie.

fot. Jerzy Górecki/ Pixabay

O kontrole na tym polu pytaliśmy więc specjalistów:

Inspekcja handlowa na terenie województwa śląskiego przeprowadziła ponad 80 kontroli w zakresie jakości paliw stałych. Kontrole ubiegłoroczne obejmowały sprawdzenie jakości węgla oferowanego na składach opałowych. We wszystkich przypadkach parametry oznaczone w badaniach laboratoryjnych wskazywały na gorszą jakość węgla kamiennego niż zadeklarowana przez przedsiębiorców w wystawionych świadectwach jakości. Inspekcja handlowa wydawała decyzję nakładające na tych przedsiębiorców kary pieniężne minimum 10 tys. zł.

Ubiegłoroczne kontrole urzędników potwierdzają podejrzenia naszych słuchaczy, informowała Monika Wojtynek-Kordys, naczelnik w wojewódzkim inspektoracie Państwowej Inspekcji Handlowej. Tymczasem pojawiają się nowe sposoby na walkę ze smogiem i informowanie o nim. Od kilku dni na pl. Biegańskiego działa np. filtrator powietrza:

Zadaniem takiego filtratora jest m.in. pomiar i zliczanie ilości usuniętych zanieczyszczeń smogowych z przestrzeni miejskiej i tutaj dodajmy z przestrzeni, którą wybrano właśnie ze względu na duże natężenie emisji spalin, dokładnie jest to plac Biegańskiego, tuż przy odwachu a efektem tych pomiarów ma być opracowanie analizy, która docelowo posłuży jako jeden z elementów poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców terenów zurbanizowanych.

Aparat trafił do nas testowo, informuje Łukasz Stacherczak z częstochowskiego magistratu. Kolejne tygodnie przyniosą wnioski z takich pomiarów. A jednak obok samochodów za smog odpowiedzialny jest m.in. złej jakości węgiel – alarmują mieszkańcy, ale i inspektorzy. Prowadzone są zarówno kontrole pieców i domowych palenisk jak i sprzętu oferowanego w sprzedaży:

Przez cały 2020 rok inspektorzy kontrolowali w sklepach m.in. rzetelność i informowanie konsumentów oraz spełnienie wymogów prawnych w dokumentacji technicznej i weryfikowaliśmy także oferty zamieszczone w internecie na znanych portalach internetowych usuwając szereg z nich, które dotyczyły kotłów nie spełniających wymagań. Przeprowadzone dotychczas kontrole nie ujawniły przypadków wprowadzenia do obrotu urządzeń grzewczych nie spełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej oraz wartości emisji cieplnej

– wyjaśniała nam Monika Wojtynek-Kordys z inspekcji handlowej w regionie. Sygnały o zatruwaniu powietrza można zgłaszać również do straży miejskiej jak i częstochowskiego wydziału ochrony środowiska.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj