Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zespół Szkół im. Biegańskiego próbuje się pozbyć niedziałającej szkoły policealnej

Facebook Twitter

Zespół Szkół im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie podejmuje kolejną próbę likwidacji wchodzącej w jego skład szkoły policealnej. Za pierwszym razem nie wyraziło na to zgody kuratorium oświaty. Teraz ponownie procedurę uruchomiono w szkole, zgodę na formalne zmiany przegłosowali też radni.

fot. facebook.com/bieganlo3

Teraz decyzja leży po stronie kuratora w Katowicach:

Jan Randak: Rada pedagogiczna podjęła decyzję już po raz drugi, wcześniejsza była 4 lata temu podjęta, odnośnie likwidacji szkoły policealnej, a w kolejnym etapie rozwiązania również zespołu. Przyczyna jest bardzo prosta, ponieważ od 14 roku nie ma naboru do szkoły policealnej i ta szkoła de facto funkcjonuje formalnie, natomiast nie ma żadnego ucznia, nie ma żadnego nauczyciela. Można określić, że jest to fikcja.

Wcześniej uczyli się tutaj przyszli technicy kierunków medycznych, ale zmiany w oświacie spowodowały, że policealnej szkoły nie udało się uratować. Od 8 lat nie ma już w niej uczniów:

Jan Randak: Prowadziliśmy nabór na kierunkach takich jak technik fizjoterapii, następnie technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy. W przypadku tych trzech pierwszych kierunków proces kształcenia w Polsce zakończył się na poziomie średnim. Można proces kształcenia prowadzić na poziomie wyższym. Kierunki, które cieszyły się największą popularnością, przestały prawnie funkcjonować w szkole policealnej

– mówi Jan Randak dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Biegańskiego. Dla większego prestiżu bardzo popularnego liceum, które działa przy ul. Dąbrowskiego, lepiej gdyby Zespół Szkół rozwiązano:

Jan Randak: 4 lata temu nie zgodził się na rozwiązanie kurator oświaty w Katowicach. Był to czas wchodzenia reformy 4-letniego liceum, jak i również innych zmian w podstawie programowej i prawdopodobnie przyczyną było, że w okresie startu reformy nie można likwidować szkół. Również w tym wypadku kurator musi podjąć decyzję, czy wydać pozytywną opinię i wtedy nastąpi proces likwidacji szkoły policealnej.

Na razie pozytywna decyzja Rady Miasta w sprawie rozwiązania zespołu i likwidacji szkoły policealnej, nie daje gwarancji, że tak się stanie. Ostateczna decyzja należy do kuratorium oświaty. Informował dyr. Jan Randak.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj