Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zawiercie już nie będzie podlegać prokuraturze w Częstochowie

Facebook Twitter

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie będzie się już zajmować się przestępstwami z Zawiercia. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamia w Sosnowcu prokuraturę okręgową, i to jej teraz będą podlegać wszystkie sprawy z terenu zawierciańskiego.

Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości ma zacząć obowiązywać od 1 marca. Resort Sprawiedliwości przygotowuje się też do uruchomienia w Sosnowcu sądu okręgowego. Pełną treść rozporządzenia opublikowaliśmy na naszej stronie…

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 lutego 2021 r.
w sprawie utworzenia Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1.  Tworzy się Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu.
§  2.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2018 r. poz. 1435, z 2019 r. poz. 21 oraz z 2020 r. poz. 2204) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Prokuraturę Regionalną w Katowicach – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Sosnowcu;”;

2) w § 3 w pkt 3:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Prokuraturę Okręgową w Częstochowie – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych: Częstochowa-Południe w Częstochowie, Częstochowa-Północ w Częstochowie i w: Częstochowie, Lublińcu i Myszkowie,”,

b) lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) Prokuraturę Okręgową w Katowicach – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Bytomiu, Chorzowie, Katowice-Południe w Katowicach, Katowice-Północ w Katowicach, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Tychach,”,

c) po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu – obejmującą obszar właściwości Prokuratur Rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowiec-Południe w Sosnowcu, Sosnowiec-Północ w Sosnowcu i Zawierciu;”;

3) w § 4:
a) w pkt 4:
– w lit. e przecinek zastępuje się średnikiem,
– uchyla się lit. f,
b) w pkt 10 uchyla się lit. a, d, e, n oraz o,
c) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:
„33a) w obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu:

a) Prokuraturę Rejonową w Będzinie dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary,

b) Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków,

c) Prokuraturę Rejonową w Jaworznie dla miasta Jaworzno,

d) Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Południe w Sosnowcu dla części miasta Sosnowiec w granicach przebiegających na południu od skrzyżowania drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż granic administracyjnych z miastami Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sławków, Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, wzdłuż Obwodnicy Wschodniej S1 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, wzdłuż ul. Dąbrowskiej do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, wzdłuż ul. 11 Listopada w kierunku północnym do zbiegu z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa włącznie w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka – Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej włącznie w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza włącznie, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej włącznie, wzdłuż ul. Parkowej włącznie w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK „Saturn”, wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK „Saturn” do skrzyżowania z drogą nr DK 86, dalej wzdłuż drogi nr DK 86 w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta,

e) Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Północ w Sosnowcu dla części miasta Sosnowiec w granicach przebiegających na południu od zbiegu drogi nr DK 86 z granicą administracyjną miasta, następnie wzdłuż zachodnich i północnych granic administracyjnych z miastami Katowice, Czeladź, Będzin i Dąbrowa Górnicza do skrzyżowania z Obwodnicą Wschodnią S1, dalej Obwodnicą Wschodnią S1 w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Dąbrowską, następnie ul. Dąbrowską włącznie do linii kolejowej Sosnowiec Kazimierz – Sosnowiec Dańdówka, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku południowo–zachodnim i zachodnim, do skrzyżowania z ul. 11 Listopada, ul. 11 Listopada włącznie w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Generała Władysława Andersa, wzdłuż ul. Generała Władysława Andersa w kierunku zachodnim do skrzyżowania z ul. Stanisława Mikołajczyka, wzdłuż ul. Stanisława Mikołajczyka włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z linią kolejową Sosnowiec Dańdówka – Sosnowiec Południowy, wzdłuż tej linii kolejowej w kierunku zachodnim do mostu nad rzeką Czarna Przemsza, następnie zachodnim obrzeżem rzeki Czarna Przemsza w kierunku północnym do mostu na ul. Parkowej, wzdłuż ul. Parkowej w kierunku północno-zachodnim do skrzyżowania z linią kolejową biegnącą do KWK „Saturn”, wzdłuż linii kolejowej biegnącej do KWK „Saturn” włącznie do skrzyżowania z drogą nr DK 86, wzdłuż drogi nr DK 86 włącznie w kierunku południowym do skrzyżowania z granicą administracyjną miasta,

f) Prokuraturę Rejonową w Zawierciu dla miast Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec;”.

§  3.  Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatrywane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach i Prokuraturę Okręgową w Częstochowie, dla których właściwa na podstawie § 2 pkt 3 lit. c niniejszego rozporządzenia jest Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, przejmuje i prowadzi Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 6 marca 2021