Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zasiłek opiekuńczy na dzieci w sytuacji covidowej, do końca roku szkolnego

Facebook Twitter

Swoim nowym rozporządzeniem rząd wydłużył czas, w którym rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dzieci. Zgodnie z tymi przepisami zasiłek „covidowy” kończyć się będzie z ostatnim dniem szkoły, czyli 25 czerwca.

To dobre informacje jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola czy szkoły i sprawujemy na nim opiekę w czasie pracy. O tej formie pomocy przypomina częstochowski oddział ZUS.

Rodzice dzieci do lat 8 i dzieci niepełnosprawnych mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu Covid-19. Tak jak dotychczas, można go otrzymać, gdy placówka nie może zapewnić opieki z powodu czasowego ograniczenia w jej funkcjonowaniu w związku z koronawirusem. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

O podstawowych zasadach obowiązywania przepisów o dodatkowych zasiłkach opiekuńczych przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo zdarzają się nieporozumienia w związku z wnioskami.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu a nie zdrowotnemu, co jest często mylone przez klientów. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegamy obowiązkowo pracując na umowę o pracę. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie należy się w sytuacji, gdy w tym czasie w domu jest drugi z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny i może zająć się dzieckiem. Zasiłek wynosi 80% wynagrodzenia.

Informacją na ten temat służy również telefonicznie i poprzez infolinię oddział ZUS-u w mieście. Nowe rozporządzenie obowiązuje od 7 czerwca, przypomina Beata Kopczyńska.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj