Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zarząd dróg podsumowuje przebudowę ul. Złotej. Wykonawca zapłaci kary umowne

Facebook Twitter

Dopiero we wrześniu zakończyła się przebudowa ulicy Złotej. Tutejsi mieszkańcy powinni zauważyć kolosalną różnicę w poruszaniu się po tej drodze. Wcześniej była zniszczona, brakowało jej poboczy czy drogi dla rowerów, jezdnia nie miała kanalizacji deszczowej.

fot. czestochowa.pl

Duża jej część na odcinku od Mirowskiej do skrzyżowania z Legionów została przebudowana razem z podziemnymi instalacjami od podstaw.

Maciej Hasik: Większość infrastruktury nie funkcjonowała w ul. Złotej  wcześniej. Przebudowana jezdnia ma 6 metrów szerokości, wszystko to na odcinku blisko kilometra 100 metrów. Powstały też wjazdy do posesji. W ramach przebudowy na całym odcinku wykonano kanalizację. Jako uzupełnienie zieleni posadzono 10 drzew, a na skrzyżowaniu ul. Złotej z ul. Legionów pojawiło się 1000 krzewów. Na całej długości ul. Złotej urządzono trawniki, zamontowano też dwie wiaty przystankowe w celu obsługi komunikacji autobusowej. Złota na tym odcinku posiada skrzyżowania z ulicami podporządkowanymi Złotogórską, Odrzańską, Szarą, Wiślaną, Goplany, Ceglaną i Wapienną

– informuje Maciej Hasik, rzecznik w zarządzie dróg. Cała inwestycja nie należała do tanich, ale miastu udało się pozyskać znaczne dofinansowanie do prowadzonej przebudowy:

Maciej Hasik: Całkowita wartość zadania wyniosła 8 mln 650 tys. złotych. Zadanie zostało współfinansowane środkami z funduszu dróg samorządowych w wysokości 3 mln 163 tys., co stanowiło około 1/3 kosztów. Roboty miały się zakończyć 20 sierpnia. Wykonawca zakończył prace 13 września, po czym rozpoczęły się odbiory techniczne. Za czas zwłoki na wykonawcę zostały naliczone kary umowne.

Konieczność drobnych poprawek zgłoszono wykonawcy podczas odbiorów, firma aktualnie je usuwa, sprząta też plac budowy, dodaje rzecznik MZD. Wkrótce przez Złotą zostanie uruchomiona komunikacja miejska.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj