Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

„Załóż nasze buty”. Polecamy książkę autorstwa częstochowskiego streetworkera

Facebook Twitter

Załóż Nasze Buty, to nowy projekt książkowy częstochowskiego streetworkera, który od 8 lat pomaga osobom bezdomnym.

Wydawnictwo pozwala wcielić się w jego rolę oraz poznać lepiej sytuację osób bez dachu nad głową.

To jest pierwsza forma książkowa publikacji „Załóż nasze buty”, która opisuje doświadczenia streetworkerów, tutaj działających na terenie Częstochowy. Ukazanie czytelnikom wizji streetworkingu w taki dość nietypowy sposób. Książki tej nie czyta się od deski do deski tylko właśnie skacze się po niej, co ma na celu też jakby oddać dynamikę samego patrolu streetworkera. Książka jest  bogato rzeczywiście ilustrowana staraliśmy się żeby te fotografie też oddały jak najbardziej oddały te miejsca i te akcje, które streetworker na co dzień wykonuje.

Jak mówi Jan Strączyński, streetworker z długim stażem, pomysłem było utrwalenie jednego dnia z jego pracy na terenie naszego miasta:

Załóż nasze buty” to z jednej strony zaproszenie do tego żeby wcielić się w rolę streetworkera, ale także, żeby wejść w sytuację samych osób w kryzysie bezdomności. Z tym też się często spotykamy, że brak wiedzy powoduje sam problem marginalizacji społecznej. Książka ma między innymi właśnie na celu, żeby uwrażliwić społeczność na problem bezdomności poza schroniskowej.

– mówił częstochowski streetworker Jan Strączyński, autor książki „Załóż nasze buty”.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj