Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Zakład Ubezpieczeń Społecznych też wspiera obywateli Ukrainy

Facebook Twitter

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej publikuje informacje również języku ukraińskim. Instytucja jest też gotowa udostępnić swoją bazę lokalową uchodźcom z Ukrainy.

Część osób, które pobierały polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rachunki bankowe na Ukrainie, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń z uwagi na trwającą wojnę. Te osoby również otrzymają otrzymają pomoc w ZUS-ie.

ZUS dysponuje około 1400 miejscami w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie kraju.
Ponadto na stronie internetowej ZUS ukazały się pierwsze informacje w języku ukraińskim, w którym opisane jest gdzie i na jakich warunkach osoby uciekające z Ukrainy mogą uzyskać pomoc.

Na stronie internetowej ZUS-u będą publikowane aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Również na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zostanie udostępnione zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.

fot. zus.pl

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

W związku z wojną na Ukrainie, część osób, które pobierały polską emeryturę lub rentę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rachunki bankowe na Ukrainie, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń z uwagi na trwającą wojnę. Jeśli dana osoba nie może dalej pobierać polskiej emerytury lub renty na Ukrainie, a znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która przyjmie takie zgłoszenie i przekaże je do Oddziału ZUS w Rzeszowie odpowiadającego za wypłaty świadczeń na Ukrainę, a Oddział ZUS w Rzeszowie wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy w Polsce. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała je pobierać

– wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jeśli dana osoba znajdzie się natomiast na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie.

Trzeba pamiętać żeby wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy

– podpowiada rzeczniczka.

Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty. ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy osoba przestała je pobierać w swoim kraju.

 

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj