StartWiadomość dnia Wiadomości

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wychodzi naprzeciw swoim dłużnikom

Zasady programu tłumaczy prezes spółki Paweł Konieczny:

W Częstochowie ruszył nowy program oddłużeniowy dla najemców mieszkań komunalnych. Ma on przede wszystkim ułatwić spłatę zobowiązań z tytułu czynszu i opłat, a także zapobiegać zjawiskom bezdomności i wykluczenia społecznego. W te działania zostali także włączeni lokatorzy uczestniczący w podobnym programie „Praca za czynsz”. Podejmując proste prace, mają szansę pozbyć się zobowiązań wobec miasta:

Mówią częstochowianie, uczestnicy pomocowych programów ZGM, z którymi rozmawiał Mariusz Osyra. Z abolicji odsetkowej skorzystają najemcy w trudnej sytuacji materialnej. Jeśli lokator spłaci 100 proc. zadłużenia, może zostać całkowite zwolniony z zapłaty naliczonych karnie odsetek od czynszu:

Wyjaśniał Paweł Konieczny, prezes ZGM TBS w Częstochowie. Dodajmy, że skorzystanie z programu może pozwolić na zawieszenie procedur windykacyjnych dłużnika.

Zostaw komentarz