Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Za oknami zima. Minusowe temperatury mogą okazać się śmiertelnym zagrożeniem dla osób bezdomnych

Facebook Twitter

Dlatego na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS, pracownicy miejskiej spółki, a także pracownicy MOPS-u i funkcjonariusze policji odwiedzili kilka miejsc w budynkach komunalnych, w których potencjalnie mogą przebywać bezdomni częstochowianie.

Akcja będzie kontynuowana:

Te miejsca są monitorowane po właśnie, żeby dowiedzieć się, gdzie takie osoby bezdomne mogą przebywać w tych zasobach ZGMu i takie osoby są wtedy informowane, z jakiej pomocy mogą korzystać, jest też rozeznana sytuacja, co można w danym momencie dla nich zrobić. To co ważne jest tutaj też w tej akcji to to, że Zakłąd Gospodarki Mieszkaniowej również włącza lokatorów w takie działania na rzecz osób bezdomnych, ale też wszelkich osób potrzebujących

Tłumaczy Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u. Jak dodaje – także naszym zadaniem czyli mieszkańców jest zwracanie uwagi na to, gdzie przebywają bezdomni.

Jeśli potrzeba proszę dzwonić na numer alarmowy, jeśli widzimy, że tej osobie mrozy zagrażają. Można również powiadamiać odpowiednie służby i tutaj właśnie lokatorzy tych Miejskich Zasobów Komunalnych również mogą dowiedzieć się z tej akcji, w jaki sposób można pomóc, czyli np. na klatkach schodowych są rozwieszane plakaty z numerami telefonów, z miejscami, do których można kierować osobę bezdomną, również z numerami tych miejsc, które można powiadomić, jeśli zauważymy taką osobę bezdomną wymagającą wsparcia, więc tutaj rzeczywiście jest takie wsparcie szerokie po to, żeby pomóc.

W ostatnich dniach skontrolowano między innymi pustostan przy ul. Wały Dwernickiego 239, klatki schodowe w bloku przy ulicy Herberta 4 oraz budynki przy ulicy Warszawskiej 349 i 345:

W ostatnich dniach rzeczywiście pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji i ZMG TBS odwiedzali te miejsca w zasobach komunalnych, gdzie osoby bezdomne mogą przebywać i rzeczywiście, jeśli takie osoby były identyfikowane, to tutaj były informowane o tym, z jakiej pomocy mogą skorzystać, też było im proponowane wsparcie. Takie akcje będą powtarzane, szczególnie teraz w okresie zimowym po to, żeby tutaj jak najlepiej zabezpieczyć los tych osób i po to, żeby uczulać mieszkańców, lokatorów, żeby również zwracali uwagę. W ramach tej akcji powstał również spot radiowy, który ma informować, ulotki, plakaty – wszystko po to, żeby właśnie ta informacja była jak najszersza.

Nie zawsze bezdomni chcą otrzymać pomocną dłoń…

Ta sytuacja każdej osoby, której dotyka ten problem bezdomności, jest różna, jest inna, trzeba ją rozeznać na pewno indywidualnie i tutaj celują przede wszystkich streetworkerzy, również pracownicy socjalni, którzy znają te osoby bezdomne i rzeczywiście często jest to długotrwały proces, żeby taka osoba z osoby bezdomnej stała się osobą, która już powróci tutaj do społeczeństwa, też będzie mogła żyć tak w miarę, jak my wszyscy. Natomiast rzeczywiście zaczyna się od tych małych kroków – od rozmowy, od zaproponowania różnych form pomocy, od poinformowania, gdzie można skorzystać z posiłku ciepłego, z odzieży, z miejsca noclegowego, na początek być może takiego doraźnego, bo nie wszystkie osoby też od razu decydują się na te miejsca w schroniskach.

– „ja po prostu chcę tak żyć” – to słyszą często od osób bezdomnych streetworkerzy…

Później w dalszym etapie właśnie w schronisku, gdzie już pewne warunki trzeba spełnić, które nie zawsze te osoby bezdomne chcą spełnić – mam na myśli chociażby dochowanie trzeźwości. Wiem, że czasami streetworkerzy słyszą – ja po prostu chcę tak żyć. I tutaj rzeczywiście jest duża praca z tą osobą bezdomną, często długotrwała, długofalowa, żeby właśnie też ten proces myślenia tutaj zmienić, żeby ta osoba mogła dostrzec, że rzeczywiście są też inne sposoby na życie, które mogą być dla niej równie dobre i satysfakcjonujące, ale przede wszystkim, że to nie będzie droga bezdomności tylko to może droga taka, która pozwoli mieć własne mieszkanie, pracę i z tej bezdomości wyjść. 

W 2019 roku w Częstochowie przebywało 351 osób bezdomnych ( w placówkach wsparcia oraz miejscach niemieszkalnych ). W styczniu 2018 takich osób było 371. Tylko w okresie od 1 listopada 2019 do 31 marca 2020 na terenie Polski z wychłodzenia zmarło 30 osób, na Śląsku – 3, na terenie KMP Częstochowa – 0. Obecnie na terenie Częstochowy w miejscach niemieszkalnych przebywa 65 osób.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 maja 2022