Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Za nieco ponad 3 tygodnie rozpocznie się wypłacanie „czternastek”

Facebook Twitter

O 14 emeryturę nie trzeba wnioskować, ani składać jakichkolwiek dokumentów. „Czternastka” przysługuje również osobom pobierającym renty socjalne i inwalidzkie, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające i świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

fot. gosiak1980 / pixabay.com

Wysokość dodatkowej wypłaty z ZUS-u wyniesie nieco ponad 1,2 tys. na rękę dla osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W innym przypadku czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przepisy stanowią jednak, że na „czternastkę” mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł.

Terminy wypłat „czternastek”

W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadną w dniu 25. sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.
Świadczenie będzie wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024