Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wycinka drzew w alei Niepodległości i komentarz Gminy Olsztyn

Facebook Twitter

Udało nam się uzyskać kolejne oświadczenie dotyczące wycinki 53 drzew w ciągu Alei Niepodległości. Kolejną ze stron pojawiającą się w sprawie jest podczęstochowska Gmina Olsztyn.

Treść oświadczenia przesłanego przez Gminę Olsztyn: 

Inicjatywa wycinki drzew należała do MZDIT. Gmina zajmowała się procedurą, do czego została wyznaczona przez Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia 12.06.2020 r. do wydania decyzji na wycinkę 38 szt., rosnących w pasie drogowym Alei Niepodległości w Częstochowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską. a więc gmina nie wydawała pozwolenia na wycinkę wszystkich drzew.
Drzewa kolidują z realizacją planowanej przebudowy układu drogowego ul. Alei Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. Bór do skrzyżowania z ul. Jagiellońską w Częstochowie.
Urząd Gminy Olsztyn zgodnie z procedurą wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o zaopiniowanie projektu decyzji zezwalającej na usunięcie w/w drzew. Organ ten zaakceptował przedłożony projekt. W następstwie czego Urząd wydał zezwolenie na wycinkę wnioskowanych drzew.
W zamian za usunięte drzewa MZDiT wykonana nasadzenia zastępcze w ilości 158 szt. drzew gatunku klon i 450 m2 krzewów w ciągu Alei Niepodległości oraz Alei Marszałkowskiej.

Wcześniej publikowaliśmy już oświadczenie MZDiT (TUTAJ) oraz Urzędu Marszałkowskiego (TUTAJ).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj