StartWiadomość dnia Wiadomości

Wszystkie miejskie służby, instytucje i organizacje pozarządowe łączą szeregi na rzecz przeciwdziałania bezdomności.

Pomaganie zaczyna się jednak bezpośrednio w kontakcie z osobami bezdomnymi na ulicach…

Powiedział nam streetworker pracujący z bezdomnymi Jan Strączyński. O aktualnej sytuacji osób bezdomnych przebywających w mieście i wykorzystaniu miejsc dla nich przeznaczonych rozmawialiśmy też z ks. Pawłem Dzierzkowskim z częstochowskiej Caritas.

W placówkach w Częstochowie udzielana jest pomoc m.in. finansowa i rzeczowa, a wsparciem bezdomnym służą też jadłodajnie, noclegownie i ogrzewalnie. Miejsca dla potrzebujących ma w zanadrzu też Fundacja Chrześcijańska Adullam. Stale przybywa osób, które z niej korzystają, ale są nadal możliwości zakwaterowania dla bezdomnych…

Podsumowuje Elżbieta Ferenc, prezes Fundacji Adullam. Wszystkie zaangażowane organizacje w ramach Partnerstwa Lokalnego na rzecz Przeciwdziałania Bezdomności w Częstochowie mają też przygotować procedury reagowania w przypadku występowania niskich temperatur i dużych opadów śniegu.

Zostaw komentarz