Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wraca sprawa protestu pracowników DOSPELU

Facebook Twitter

Pracownicy częstochowskiego DOSPELU protestowali w poniedziałek (29.07.) przed budynkiem Izby Administracji Skarbowej przy ul. Paderewskiego 32b w Katowicach. Jak podkreślają w przesłanej do redakcji Radia Jura korespondencji, pikietowali przeciwko niesprawiedliwej decyzji urzędniczej w wyniku której zagrożone jest istnienie zakładu produkcyjnego DOSPEL. Pracę - jak czytamy, może stracić 200 osób, w tym wielu niepełnosprawnych.

materiał prasowy

Zagrożone są również stanowiska u kooperantów, to kolejne 500 osób”. Uczestnicy pikiety złożyli petycję na ręce naczelnika urzędu. Mamy też komentarz Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

Poniżej przedstawiamy stanowisko Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Jak podkreśla Michał Kasprzak, rzecznik prasowy „Izba nie może w pełni odnieść się do treści listu pracowników, z uwagi na wiążącą tajemnicę skarbową”.

Celem postępowania podatkowego jest określenie prawidłowej wysokości zobowiązań tj. ile podatku podmiot powinien był zapłacić.

To oznacza, że w praktyce także w wypadku podmiotu, który wykazywał podatek VAT do zapłaty może się okazać, że kwoty odprowadzone były zaniżone. Dlatego nie przesądzając wyniku sprawy opisanej w liście trzeba pamiętać, że nawet jeśli podmiot odprowadzał setki tysięcy złotych do budżetu państwa, to prawidłowo się rozliczając mógł być zobowiązany do odprowadzenia kwot wielokrotnie większych. O takich właśnie kwotach wspomina list pracowników.

Istotą postępowania odwoławczego jest ponowne rozpatrzenie sprawy.

Izba Administracji Skarbowej, jako organ drugiej instancji, bada zgromadzony we wcześniejszym postępowaniu materiał dowody, nowe dowody przedstawione przez podatnika, może także w własnej inicjatywy wprowadzać nowe dowody. Izba jest zobowiązana do badania wszelkich okoliczności mających wpływ na wynika sprawy. W przypadku gdy zgromadzony materiał dowodowy jest obszerny czas niezbędny na wydanie decyzji administracyjnej może być długi. Dlatego przepisy prawa pozwalają na jego wielokrotne przedłużenie.

Na długość trwania i skomplikowanie postępowania odwoławczego wpływ może mieć także aktywność samego podatnika, który ma prawa do inicjowania różnego rodzaju czynność (np. składania wspominanych wcześniej wniosków dowodowych, inicjowanie rozpraw administracyjnych) oraz wypowiedzenia się do zgromadzonego materiału dowodowego.

W tej sprawie podatnik, szczególnie w ostatnim okresie, bardzo aktywnie korzysta z przysługujących mu praw.

To Izba Administracji Skarbowej, a nie pracownik prowadzi postępowanie i wydaje decyzję.

W odróżnieniu od sądów, gdzie rozstrzygnięcia wydają sędziowie lub składy sędziowskie, w przypadku Izby Administracji Skarbowej szeregowy pracownik samodzielnie nie decyduje o ostatecznym kształcie decyzji administracyjnej, ani o ostatecznym terminie załatwienia sprawy. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez przełożonych takiego pracownika. Dlatego w praktyce działania urzędu wielokrotnie zdarzają się zmiany pracownika prowadzącego sprawę. Mogą one wynika z różnych okoliczności – czasem osobistych (np. długotrwała choroba), a czasem związane są z koniecznością obsłużenia innych terminowych postępowań.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj