StartWiadomość dnia Wiadomości

WORD przeszkoli przyszłych egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy

Takie przygotowanie zainteresowanych osób zapewni Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

WORD na razie zaprasza na spotkania informacyjno- organizacyjne, zachęca do udziału Marcin Gąciarek, egzaminator częstochowskiego ośrodka. Wszystko stanie się jasne 21 września. Warto zdawać sobie sprawę z czekającego w tym zawodzie wyzwania…

Dodaje Marcin Gąciarek. Warto pamiętać, że aby być egzaminatorem trzeba spełniać szereg wymogów. Między innymi trzeba mieć ukończony z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem. Z kolei kandydat na instruktora musi legitymować się np. orzeczeniem psychologicznym, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania takiego zawodu.

Zostaw komentarz