StartWiadomości

Województwo śląskie będzie mieć sejmik młodzieżowy

Dzięki projektowi młodzi ludzie będą mogli wyrażać swoje opinie, zgłaszać postulaty, a także podejmować działania na rzecz swojego środowiska. Radni wybierani będą spośród kandydatów zgłoszonych do końca września np. przez: młodzieżowe rady gmin, miast czy powiatów.

Będą to 4 osoby, zgłosić należy jednego kandydata podstawowego i trzech rezerwowych, spośród których, w drodze losowania wyłonieni zostaną radni oraz tzw. kandydaci rezerwowi.

W skład Młodzieżowego Sejmiku wchodzić będą także reprezentanci uczelni wyższych oraz społecznicy i aktywiści zgłaszający się indywidualnie. Wiek kandydata to od 15 do 24 lat, najważniejszy warunek: musi być mieszkańcem woj. śląskiego.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać wypełniając formularz osobowy (dla każdego z kandydatów osobno) oraz dostarczając go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Formularze można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. J. Ligonia 46 40-037 Katowice, z dopiskiem Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, w terminie do 30.09.2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Do kontaktu w sprawach dotyczących powołania i funkcjonowania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego wyznaczeni są pracownicy Wydziału Dialogu:

  • (32) 20 78 362
  • (32) 20 78 355

e-mail: mlodzi@slaskie.pl

Zainteresowanych pracą w Młodzieżowym Sejmiku odsyłamy: TUTAJ

Zostaw komentarz