Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wnioski w programie „Aktywny samorząd” można składać tylko do końca sierpnia

Facebook Twitter

Jeszcze tylko do końca sierpnia przyjmowane będą wnioski do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki programowi osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, przy zakupie sprzętu elektronicznego, czy zakupie wózków o napędzie elektrycznym:

Olga Dargiel: Wnioski powinny być składane elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy SOW. Aby złożyć wniosek za pośrednictwem tej platformy, należy zarejestrować się na platformie SOW. Jest to System Obsługi Wsparcia, który jest finansowany ze środków PFRON i znajduje się na stronie sow.pfron.org.pl. Trzeba mieć adres poczty elektronicznej oraz profil zaufany ePUAP

– przypomina Olga Dargiel z częstochowskiego MOPS-u. W ramach programu osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują wsparcie:

Olga Dargiel: Głównym celem tego programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Moduł pierwszy pozwala na uzyskanie dofinansowania w zakresie likwidacji barier, które utrudniają aktywizację społeczną i zawodową.

Szczegółowych informacji dot. ww. wsparcia udzielają pracownicy Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nr tel. (34) 3229205. Więcej informacji w tym temacie znajdziecie na stronie internetowej MOPS-u.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj