Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Wnioski o stypendia artystyczne

Facebook Twitter

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk po raz kolejny wręczy stypendia artystyczne dla młodych częstochowian zajmujących się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Wnioski można składać do 31 stycznia.

A jakie konkretnie warunki należy spełnić?

Stypendia przeznaczone są dla artystycznie uzdolnionych osób w wieku nie więcej niż 30 lat Dorobek twórczy mogą zaprezentować m.in. w dziedzinie, muzyki, plastyki, teatru, filmu czy tańca. Kolejnym ważnym warunkiem jest to że, wnioskodawcy muszą na stałe lub czasowo mieszkać w Częstochowie, powinni uczęszczać do tutejszych szkół na wszystkich szczebli. Stypendia mają charakter indywidualny, a o jego przyznaniu zadecyduje wartość artystyczna i merytoryczna kandydata. Natomiast wsparcie przyznawane jest na przedsięwzięcie artystyczne realizowane w roku kalendarzowym, w którym stypendium zostało przyznane. 

Regulamin miejskich stypendiów przeglądał Mariusz Osyra.

Informacje o stypendiach uzyskać można w Referacie Kultury, Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-60.

Wnioski należy składać w Punkcie kancelaryjno-informacyjnym, funkcjonującym w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Waszyngtona 5 w godzinach 7:30-15:30, do 1 lutego. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (w przypadku wniosków składanych drogą pocztową nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpłynięcia wniosku do Kancelarii Urzędu Miasta). Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wniosek do pobrania tutaj–> http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15032

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj