Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Włączyli strażaków ochotników z Borowna do krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego

Facebook Twitter

6 lutego w Urzędzie Gminy w Mykanowie podpisane zostało porozumienie w sprawie włączenia jednostki OSP z Borowna do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

fot. facebook.com/KMPSPCzestochowa

Ten system stale się rozbudowuje, dziś to już 41 jednostek strażaków ochotników, tylko na obszarze chronionym przez częstochowską komendę Państwowej Straży Pożarnej. Wszystko oczywiście na rzecz poprawy bezpieczeństwa:

Kamil Dzwonnik: Krajowy System ratowniczo gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mające na celu przede wszystkim ratowanie życia, zdrowia, mienia czy środowiska, ale również prognozowanie i rozpoznawanie zagrożeń. System skupia przede wszystkim jednostki ochrony przeciwpożarowej, ale również inne służby, inspekcje, straże oraz podmioty, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach. W obszarze działania częstochowskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej funkcjonuje 126 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Borowno będzie 42 włączoną w struktury KSRG.

– mówi mł. bryg. Kamil Dzwonnik, rzecznik częstochowskiej straży. Dokument o współpracy podpisali komendant miejski bryg. Marek Radosz, wójt Mykanowa Dariusz Pomada oraz prezes ochotników z OSP Borowno Mariusz Wawrzak. Celem jest sprawniejsze i szybsze reagowanie na powstające zagrożenia:

Kamil Dzwonnik: Głównym celem systemu jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowisk. Jednostka OSP wstępując do systemu zobowiązuje się m.in. do pełnej dyspozycyjności, utrzymania stałego poziomu wyszkolenia druhów, jak również wyposażenia w określonych w porozumieniu sprzęt ratowniczy, gmina do ponoszenia kosztów z tego wynikających. OSP Borowno czynnie uczestniczy w działaniach ratowniczo-gaśniczych od wielu lat, odnotowując średnio kilkadziesiąt interwencji rocznie. By jednostka mogła wejść do systemu, musiała spełnić wiele warunków, a na samą decyzję o włączeniu do systemu wpłynęła również jej lokalizacja, to jest w bliskiej odległości od autostrady A1.

OSP W Borownie, w gminie Mykanów jest bardzo dobrze położone z punktu widzenia działań ratowniczych. Tutejsi strażacy mogą reagować szybko i przy wypadkach na A1 pojawiają się często na miejscu szybciej niż inne jednostki:

Kamil Dzwonnik: Najbliższe jednostki Państwowej Straży Pożarnej oddalone są od tej miejscowości o ponad 20 kilometrów, co powoduje częstą konieczność podejmowania interwencji OSP, w szczególności z zakresu ratownictwa drogowego. Podpisanie porozumienia zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowi kolejny z etapów do wydania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzji o włączeniu OSP w Borownie w struktury KSRG. Mamy nadzieję, iż procedura zostanie zakończona pozytywnie do maja

– dodaje rzecznik Kamil Dzwonnik z częstochowskiej Straży Pożarnej.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 29 maja 2023