StartW Radiu Jura

Wielkie święto e-sportu w Częstochowie już w weekend (21-22.11.)!

Mówi – Michał Tyka, niepełniący żadnej funkcji przy organizacji wydarzenia, a jedynie udzielający pomocy w zakresie IT, na zasadzie koleżeńskiej*:

W turnieju przygotowaną bardzo dużą pulę nagród:

Warto dodać, że każdy kto weźmie udział w recyklingu starego sprzętu komputerowego, otrzyma od organizatorów wydarzenia tzn. „zestaw pieszego”. Patronat medialny nad Let’s Play Częstochowa sprawuje Radio Jura. Tematem zainteresował się Paweł Stępniewski.

* opis funkcji Pana Michała Tyki zapowiadającego wydarzenie, został zmieniony na prośbę organizatora wydarzenia (Zrzeszenia Studentów Polskich), przesłanego mailowo dnia 08.11.2017. Pierwotnie Pan Michał Tyka przedstawiany był jako koordynator wydarzenia i aż do dnia przesłania ww. prośby nie budziło to żadnych zastrzeżeń.

Zostaw komentarz