Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Więcej firm może wnioskować o dodatkowe postojowe – informuje częstochowski oddział ZUS

Facebook Twitter

O świadczenie mogą się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący hotele, obiekty zakwaterowania, a także obiekty sportowe.

Mówi Beata Kopczyńska – rzecznik śląskich oddziałów ZUS:

Wniosek o świadczenie należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę usług elektronicznych ZUS. O dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą jako przeważającą działalność oznaczoną PKD5510Z, czyli hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 7912Z – to działalność organizatorów turystyki, 9311Z – działalność obiektów sportowych. Jest to rozszerzenie dotychczas obowiązującej tarczy 5.0, zwanej tarczą turystyczną-branżową.

Jakie warunki muszą spełnić częstochowscy przedsiębiorcy, aby otrzymać wsparcie?

O dodatkowe postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD, uprawniającym do pomocy, jeśli uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym, ale w poprzednim roku, czyli w 2019. Wnioskować o dodatkowe świadczenie mogą przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej raz postojowe. Dodatkowe świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy, po raz kolejny nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Oczywiście o świadczenie postojowe mogą też ubiegać się osoby wykonujące umowy cywilnoprawne:

Wnioski o świadczenia postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek o świadczenie postojowe należy przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę usług elektronicznych ZUS. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, ZUS wyda decyzję odmowną w sprawie świadczenia postojowego, decyzja zamieszczona jest na PUE – ZUS lub wysłana pocztą tradycyjną. Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu za pośrednictwem ZUS, odwołanie składane jest pisemnie w terminie miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

Kolejne branże będą mogły skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego już od 30 grudnia br. a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury – od 15 stycznia 2021 r.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 11 maja 2021