Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Ważne tematy na czwartkowej Radzie Miasta: drogowe, oświatowe i finansowe

Facebook Twitter

Zbliża się nowy rok szkolny, dlatego kilka formalnych decyzji dotyczących szkół muszą podjąć częstochowscy radni. Podczas najbliższej sesji zapowiadana jest też dyskusja nad stanowiskiem Rady Miasta, które łączy się ze zmianami w oświacie.

Obrady już w czwartek, rozpoczną się w samo południe:

Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie projektowanych rozwiązań w ustawie o zmianie ustawy prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Rada Miasta ma w ten sposób rozważyć propozycję krytycznego odniesienia się do propozycji zmian, które zdaniem autorów stanowiska ograniczają uprawnienia i kompetencję organu prowadzącego szkoły, czyli w tym przypadku miasta Częstochowy, a w sposób nieuzasadniony zwiększają m.in. kompetencje kuratoriów oświaty.

Jak informuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik w częstochowskim magistracie, radni mają do przegłosowania dalsze zmiany w bieżącym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej dla miasta:

Będzie dyskutowana i głosowana korekta w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności, realizowane na wniosek Regionalnej Izby Obrachunkowej. W programie sesji jest także projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Stradom, w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Sabinowskiej oraz rzeki Konopki. Planowanych jest także kilka zmian porządkowych związanych z funkcjonowaniem miejskiego systemu oświaty, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Miasto chce sprzedać też trzy działki na co rada musi wyrazić wcześniej zgodę, oraz planuje uregulować kwestie przebiegu ul. Warszawskiej. Wraca więc temat zmiany statusu tej ulicy, co powinno ograniczyć prowadzony tędy tranzyt:

Ponownie, po drobnych zmianach dyskutowany będzie projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej i ustalenia przebiegu ul. Warszawskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do al. Jana Pawła II, na terenie Częstochowy. Kolejna sesja rady miasta odbędzie się nadal w trybie zdalnym

– zapowiadał rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj. Jutrzejsze obrady można śledzić online poprzez stronę magistratu. Początek o godz. 12.00.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 22 maja 2022