Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

W piątek częstochowscy radni będą dyskutować m.in. na temat odwołania z pełnionej funkcji wiceprezydenta Jarosława Marszałka

Facebook Twitter

Jutro (21.10) odbędzie się nadzwyczajna sesja rady miasta. Przewodniczący Zbigniew Niesmaczny zwołał ją w trybie pilnym na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie rozpocznie się w piątek o 16:30.

fot. esesja.tv/transmisja

Sytuacja w Teatrze Mickiewicza i rezygnacja z pełnionej funkcji przez Olafa Lubaszenkę, a także sprawa odwołania wiceprezydenta Jarosława Marszałka. O tym jutro będą dyskutować radni. Co ciekawa sesja, ponownie odbędzie się w trybie zdalnym.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2021 r., poz.2095 ze zm.) zwołuję na dzień 21 października (piątek) 2022 roku o godz. 16.30 LXVII nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Częstochowy.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Dyskusja poprzedzona informacją Prezydenta Miasta p. Krzysztofa Matyjaszczyka dot. sytuacji w częstochowskim Teatrze im. Adama Mickiewicza, w zakresie procedury powołania na stanowisko dyrektora i rezygnacji z pełnionej funkcji przez p. Olafa Lubaszenkę.
  3. Dyskusja poprzedzona informacją Prezydenta Miasta Częstochowy w zakresie podjętych działań w sprawie obecnej sytuacji w Teatrze im. Adama Mickiewicza.
  4. Przyjęcie stanowiska w sprawie apelu o odwołanie wiceprezydenta Częstochowy p. Jarosława Marszałka.
  5. Zamknięcie obrad LXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj