StartWiadomość dnia Wiadomości

W mieście powstanie poradnia dla rodzin oraz punkt interwencji kryzysowej dla dzieci

Mówi Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta:

Działania realizowane są przez MOPS z udziałem stowarzyszeń, które wiele zadań w opiece społecznej przejęły od miasta.

– ocenia Lilianna Ociepa-Kaźmirek z Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej. Oprócz punktu interwencji i hostelu dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji, w ramach programu powstała linia telefonicznej opieki dla częstochowian. W ramach wsparcia rodzin łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy specjalistów.

– dodaje Lidia Zeller, prezes Stowarzyszenia „DLA RODZINY”. Oferta poradni dla rodziny skierowana jest do osób bezpośrednio korzystających z usług MOPS-u, Częstochowskiego Centrum Wsparcia Rodziny, w tym szczególnie rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka, a także rodzin biologicznych z dysfunkcjami. Materiał przygotował Mariusz Osyra.

Zostaw komentarz