StartWiadomości

Urząd Statystyczny rozpoczął badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Katowicach rozpoczął badania ankietowe dotyczące zasobności naszych portfeli. Ankieterzy z pewnością pojawią się w Częstochowie. Badania mają formę bezpośredniego wywiadu z respondentem ze wspomaganiem komputerowym lub z użyciem formularza papierowego.

Każdy przedstawiciel Urzędu Statystycznego posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań. Urzędnicy przekonują, że wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne.  Zostaną one wykorzystane wyłącznie do sporządzania analiz statystycznych.

Zostaw komentarz