StartWiadomość dnia Wiadomości

Uniwersytet zamiast akademii? Wizja coraz bliższa realizacji

Nowe władze Akademii Jana Długosza i rektor Anna Wypych-Gawrońska, deklarują, że nadal są czynione starania o utworzenie uniwersytetu, a perspektywa przekształcenia jest coraz bliższa.

Już kilka miesięcy temu dla wzmocnienia uczelni, która chce przekształcić się w uniwersytet, zmniejszona została liczba wydziałów. Istniejący najkrócej Wydział Nauk Społecznych został włączony do Filologiczno-Historycznego. Ciągle AJD potrzebuje jednak jeszcze jednego kierunku z możliwością doktoryzowania. To kolejny z wymogów jaki musi spełnić.

Z rektor Akademii Jana Długosza dr hab. Anną Wypych-Gawrońską rozmawiał Mariusz Osyra.

Zostaw komentarz