Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Uniwersytecka Częstochowa: Naukowe patenty wykorzystywane w wielu branżach

Facebook Twitter

W ramach projektu Uniwersytecka Częstochowa tym razem o naszej myśli technicznej, badaniach i częstochowskich patentach, które przydają się w firmach wielu branż. Rozmawiamy o potrzebnych wynikach badań i pracy naukowców na rzecz przedsiębiorców, nie tylko w naszym regionie.

Uniwersytecka Częstochowa

Gościmy w Radiu Jura aż dwójkę częstochowskich naukowców. Dr hab. Edmund Golis i dr hab. Piotr Rychter z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie, opowiadają nam o współpracy nauki z biznesem, ale i współpracy w ramach uczelni. To dyrektorzy Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki oraz Interdyscyplinarnego Centrum Naukowo-Badawczego.

Radio Jura: Witamy gorąco dzisiaj większe grono w studiu. Moimi gośćmi są dr hab. Edmund Golis, profesor Uniwersytetu Jana Długosza oraz dr hab. Piotr Richter, przedstawiciele Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Chociaż szefują Panowie dwóm różnym jednostkom, to współpraca jest nieodzowna…

Edmund Golis: Może ja rozpocznę jako dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki. To jest taka długa nazwa statutowego czy ustawowego Centrum Transferu Technologii, które musi istnieć na każdej uczelni. Istniejemy od 2016 roku. Ja jestem związany z tym centrum od roku 2017 i pełnię funkcję dyrektora. Kolega trochę młodszy stażem…

Piotr Richter: Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze powstało w roku 2021. To stosunkowo nowe centrum. Cały czas staramy się poprawiać nasze aktywności i rozwijać tę działalność, bo myślę, że jesteśmy bardzo dobrym uzupełnieniem Centrum Transferu Innowacji, o którym wspomniał pan dyrektor Golis.

Uniwersytecka Częstochowa

Dr hab. Edmund Golis i dr hab. Piotr Rychter z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Radio Jura: Naczelnym tematem naszego spotkania jest współpraca nauki z biznesem i tak naprawdę będziemy tego tematu się pewnie trzymać, chociaż nie do końca kurczowo, bo chcę poznać też kwestie związane z zapleczem naukowo-badawczym na uniwersytecie…

Edmund Golis: Dokładnie tak. Centrum Transferu Technologii jest jednostką uczelni, której głównym zadaniem jest właśnie transfer tego, co wytworzą naukowcy, a więc wyników badań naukowych do otoczenia społeczno-gospodarczego. Ale oczywiście ten transfer wiedzy nie mógłby zaistnieć, gdyby nie odbywały się te badania, a z kolei laboratoria badawcze przynależą interdyscyplinarnemu centrum naukowo badawczemu, więc nasze wspólne działanie jest jak najbardziej uzasadnione.

Radio Jura: Chodzi o wspieranie takiej nowoczesnej przedsiębiorczości, cały czas poszukiwanie nowinek, nowoczesnych rozwiązań? Być może tego, co dopiero jest w laboratoriach, a za chwilę trafi gdzieś do przemysłu?

Piotr Richter: Dla nas to jest bezcenne. Chcielibyśmy stworzyć taki pomost między przedsiębiorcami, a naukowcami. Jak się okazuje, często jest taki problem, że przedsiębiorcy chcieliby rozwiązać jakiś problem, ale nie wiedzą, do kogo się zwrócić. Natomiast my poprzez transparencję swoich badań naukowych, poprzez to centrum nasze naukowe chcielibyśmy wyjść na zewnątrz, bardziej się zaprezentować i wtedy może będziemy bardziej widoczni i działając razem, wspólnie właśnie z Centrum Transferu, mamy nadzieję pozyskać nowych przedsiębiorców do badań. Ale nie tylko, być również bardziej rozpoznawalnym dla szkół.

Radio Jura: Czy możemy się pochwalić już jakimś konkretem, jakąś konkretną działką, którą udało się uzupełnić dzięki pracy właśnie częstochowskich naukowców?

Edmund Golis: Oczywiście. Centrum Transferu Technologii, czyli nasze Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki na naszym uniwersytecie, tak się to nazywa, dysponuje całym portfelem technologii, które wcześniej już wypracowali naukowcy od wielu lat. Niemniej te technologie były tworzone nie stricte pod oczekiwania przedsiębiorców, ale po prostu powstawały w oparciu o pomysły naukowców. Teraz, w ramach m.in. realizowanego projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, którego trzecią edycję realizujemy, nasze projekty i działania naukowców starają się być ukierunkowane na konkretne potrzeby i możliwość wdrożenia w otoczeniu społeczno-gospodarczym. W związku z tym mamy szereg technologii, które doprowadziliśmy na wysoki poziom dojrzałości technologicznej, które będą mogły być zaoferowane wprost do sprzedaży czy wdrożenia w przedsiębiorstwach.

Radio Jura: Tego typu myśl naukowo-badawczą, techniczną się chroni, prawda? To są kwestie patentowe?

Edmund Golis: Oczywiście, zanim pójdziemy z naszą ofertą do przedsiębiorców, wcześniej przed ujawnieniem naszego pomysłu, chronimy to. Oczywiście mamy tutaj patenty, mamy wzory użytkowe, wzory przemysłowe. Mamy też know how, które nie jest jakoś usankcjonowane, powiedzmy ochroną ze strony Urzędu Patentowego, niemniej też ze strony prawa autorskiego i prawa twórców jest chronione i o to dbamy. Podpisujemy też umowy o zachowaniu poufności, przed przystąpieniem do rozmów czy negocjacji odnośnie zakupu, wdrożenia czy zainteresowania technologią.

Radio Jura: Proszę powiedzieć, na jakim polu te dwa centra współpracują ze sobą? W którym miejscu się spotykają?

Piotr Richter: Spotykamy się na różnych eventach, głównie organizowanych przez Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji. Moje Centrum organizuje również sympozja naukowe. Jakie to daje możliwości? To daje takie możliwości, że takie spotkania z przedsiębiorcami, gdzie mamy do czynienia z biznesem, każdy mówi w bardzo wielkim skrócie czym się zajmuje. I nagle się okazuje, że trafiamy na przedsiębiorców, którzy mówią że oto macie takie możliwości. Możemy chwilkę później spotkać się i porozmawiać i wielu klientów w ten sposób zgłosiło się, właśnie po takim spotkaniu. Byli zainteresowani konkretnymi badaniami. Ja wówczas, jeżeli jest potencjał i możliwości przeprowadzenia takich badań, zgłaszam się tutaj do pana dyrektora Golisa i dalej całość już jest procedowana.

Edmund Golis: …Czyli my jesteśmy tą jednostką, która już realizuje konkretne zgłoszenia, bo trzeba to rozgraniczyć, komercjalizację, która jest związana ze sprzedażą np. praw własności majątkowych, także praw do patentu czy udzieleniem licencji, od komercjalizacji takiej miękkiej, polegającej na realizacji prac zleconych, które przedsiębiorcy do nas zgłaszają. Głównie do Piotra czy do innych twórców, samych naukowców. Oni do nas z tym przychodzą, natomiast my jesteśmy tą jednostką, która później wszystko to proceduje.

Uniwersytecka Częstochowa

Dr hab. Edmund Golis i dr hab. Piotr Rychter z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Radio Jura: Ostatnie naukowe sympozjum już za nami, odbyło się niedawno na Uniwersytecie. Są już efekty takich spotkań…

Piotr Richter: Tak. Pojawił się taki pomysł stworzenia interdyscyplinarnego sympozjum, na którym chcieliśmy pokazać, że możemy jako wydziały, łączyć się ze sobą, prowadzić wspólne badania. Ale jednocześnie to sympozjum miało tytuł: Wyzwania medyczne 21 wieku. To było bardzo miłe zaskoczenie dla mnie, no bo w tej chwili w Częstochowie mówi się o tym, że mamy wydział lekarski, mówi się o nauczaniu studentów, nie mówiło się dotychczas o nauce prowadzonych przez lekarzy.

Radio Jura: Cała ta działalność naukowa na tym polu była w tle…

Piotr Richter: I okazało się, że przyjęli to z ogromnym entuzjazmem, co mnie bardzo ucieszyło i okazało się, że udało mi się stworzyć takie sympozjum. Uczestnicy byli z trzech różnych wydziałów, czyli Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, a także z Wydziału Prawa i Ekonomii. Jest to taka szeroko rozumiana interdyscyplinarność pomiędzy naszymi wydziałami.

Radio Jura: Różnorodne wydziały, ale jednocześnie łączyła ich tematyka…

Piotr Richter: Tak. Taka jest też idea naszego centrum, że chcemy jakby uwypuklić tą interdyscyplinarność. To jest taki transfer wewnętrzny, to jest transfer wewnętrzny między ludźmi. Okazało się, że pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Zdrowiu powiedzieli to jest doskonały pomysł, bo my mamy parę spraw do rozwiązania takich naukowych i chcielibyśmy się poradzić na przykład pracowników z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Więc w tym momencie oni się bardzo cieszyli, że my się wszyscy spotkamy, by sobie pomóc…

Radio Jura: Pewnie będzie takich sympozjów więcej? Być może jakieś inne dziedziny uda się jeszcze tutaj uruchomić?

Piotr Richter: To połączyło trzy wydziały. Natomiast w tej chwili chciałbym, żeby na jesień stworzyć drugie takie sympozjum międzywydziałowych, ale tam już połączyłbym Wydział Sztuki, Wydział Humanistyczny i Wydział Nauk Społecznych. Jak już się wstępnie zorientowałem, te trzy wydziały byłyby bardzo zainteresowane połączeniem wspólnych sił, ale jednocześnie też osoby z zewnątrz. I to znowu daje nadzieję na obiecującą przyszłość.

Edmund Golis: Współpraca z przemysłem, z otoczeniem społeczno-gospodarczym wzrośnie.

Radio Jura: Być może na innym polu, ale znów będzie można ten transfer wiedzy przeprowadzić…

Edmund Golis: My z kolei od wielu lat takie cykliczne spotkania pod tytułem Naukowcy Dla Przedsiębiorców organizujemy. My je fokusujemy już pod konkretne grupy przedsiębiorców i robimy to tematycznie. Ostatnio były dwa takie spotkania, bo była w covidzie oczywiście przerwa, ale dwa już się takie stacjonarne odbyły. Jednym były Naukowcy Dla Przedsiębiorców – nauki prawne i tam nasi naukowcy przedstawiali konkretne rozwiązania prawne, które są przedsiębiorcom potrzebne. Mieliśmy super duże zainteresowanie i super dyskusje. Natomiast ostatnie, które się odbyło, to było też związane z naukami o zdrowiu oraz ochroną środowiska. I tutaj my zapraszamy przedsiębiorców z konkretnych dyscyplin. Oferujemy to, co wytworzyliśmy, tu już mamy konkret. Np. mamy opracowany trenażer narciarski, mamy opracowane narzędzie diagnostyczne do sprawdzania kompetencji psychologicznych uczniów. I to chcemy wdrażać. I my zapraszamy te grupy przedsiębiorców, które mogłyby być zainteresowane kupnem, wdrożeniem, nabyciem.

Radio Jura: Moje kolejne pytanie – jakie technologie uniwersytet posiada? Czy to jest szeroki wachlarz, a w planach będzie ich jeszcze więcej?

Edmund Golis: Oczywiście tych technologii mamy dużo. Mamy też taką technologię, która została już w pewien sposób skomercjalizowana, czyli powstała spółka spin off, w której udziałowcem jest też Uniwersytet, a reszta udziałowców to są twórcy. Chodzi tu o takie urządzenie, które powstało w Katedrze Fizyki Doświadczalnej. Jeżeli chodzi o współpracę, mamy współpracę też z przedsiębiorcami poprzez np. Regionalną Izbę Przemysłowo Handlową i wspólnie uczestniczymy w tych wydarzeniach. Także to jest też promocja i pomoc.

Radio Jura: Promocja uczelni na tym polu, ona wychodzi poza Częstochowę? Jest o zasięgu regionalnym, wojewódzkim? Jak Panowie dzisiaj określiliby te nasze możliwości ekspansji działalności naukowej?

Piotr Richter: Centrum nasze rozpoczyna tę działalność i nawiązujemy coraz więcej kontaktów. Już zauważyliśmy, że są zainteresowani również ludzie z zewnątrz. I tak na przykład. Jesteśmy w trakcie podpisywania takiego porozumienia o współpracy dotyczącym kompleksowego programu profilaktyki leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży. I jak się okazało, zainteresowanych jest wielu partnerów, m.in. to jest Wydział Nauk o Zdrowiu, jest Katedra Rehabilitacji Ortopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, są też ludzie nawet spoza Polski. Tutaj Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu w Koszycach, Centrum Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu, Krakowski Instytut Technologiczny. Przykład tego, że podpisujemy porozumienia z różnych części kraju, ale również na zewnątrz. Zgłasza się coraz więcej osób, prosząc o takie jakby sformalizowanie tej współpracy. Nasze centrum stara się wtedy wypracować takie porozumienie o współpracy. Wymagane jest często takie wstępne porozumienie, który pokazuje, że rzeczywiście jest grupa, która jest skoncentrowana na realizacji jakiegoś badania.

Radio Jura: Nauka nie zna granic, więc w tym przypadku to też jest ważne, aby ta myśl, częstochowska, techniczno-badawcza docierała szerzej niż tylko do naszego regionu…

Edmund Golis: Oczywiście i my to obserwujemy, głównie realizując zlecenia zewnętrzne. To nie są tylko firmy regionalne, z Częstochowy, ale i województwa, czy całej Polski. To jest bardzo świeża sprawa. Pierwsze podejście do jakiegoś kontraktu zagranicznego. Prawdopodobnie, jeżeli to dobrze się sfinalizuje, realizować będziemy badania w innym kraju europejskim. Nie mniej jesteśmy otwarci na to, gotowi i chcemy te wyzwania przyjmować. Po takich spotkaniach, np. ostatnim Naukowcy Dla Przedsiębiorców też się odzywały do nas firmy spoza regionu, które usłyszały o nas, zaczęły pukać, pytać, bo pewne technologie zainteresowały także dyscypliny naukowe o żywieniu na przykład.

Radio Jura: No właśnie, bo jesteśmy też specjalistami w ramach Uniwersytetu im. Jana Długosza w pewnych dziedzinach. Być może zapotrzebowanie na wyniki takich badań są w zupełnie innej części kraju?

Edmund Golis: Także my tu jesteśmy otwarci i jak najbardziej chcemy się promować wszędzie. Chcemy nawiązywać współpracę wszędzie i chcemy też robić to, co będzie przydatne. W ramach ostatniej sesji tych spotkań z przedsiębiorcami zrobiliśmy takie podsumowanie, w którym to zebrani przedsiębiorcy mogli sami skonkretyzować ich oczekiwania. I stąd mamy ten feedback co jest potrzebne, żebyśmy robili badania stosowane, a nie po prostu badania takie dla badań. One są oczywiście potrzebne, bo one są podstawą i zaczątkiem wszelkiego rodzaju badań. Niemniej później to, co oczekuje otoczenie społeczno-gospodarcze, oczekuje konkretu. Tego co może być zastosowane. I oni nas inspirują. Mamy przedsiębiorców, którzy przychodzą do nas z konkretnymi zadaniami, bo mają np. problem z odpadem czy problem z jakąś technologią. I on przychodzą do nas, żeby to zbadać, żeby im doradzić, coś z tym zrobić.

Radio Jura: Dobrze jest odkryć, że jest taki punkt styczny. Gdzie się spotykają starania firm i naukowców, którzy widzą, że ich badania są wdrażane w życie, że przedsiębiorcy na tym korzystają. Uczelnia jako ośrodek akademicki tylko zyskuje. Jeśli chodzi o rangę, to chyba jest bardzo cenne?

Edmund Golis: Oczywiście jest to bardzo cenne i wręcz spotykamy się w trakcie takich rozmów jak speedbiznes ostatnio, gdzie przedsiębiorcy po prostu otwierają oczy i mówią: – to u nas takie rzeczy się dzieją? Myśmy nie wiedzieli. Jak miło to słyszeć. To my tam będziemy pukać, my jesteśmy zainteresowani, bo to jest super.

Piotr Richter: Też staramy się dbać o doktorantów i studentów. Mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach I dzięki temu w szkole doktorskiej pojawia się coraz więcej doktorantów.

Radio Jura: A więc zasilamy środowisko naukowe, też przyszłe?

Piotr Richter: No właśnie. Widzę, że ci młodzi ludzie, ci doktoranci, którzy u nas są naprawdę interesują się nauką. Organizujemy i już w zeszłym roku organizowaliśmy takie seminarium wydziałowe. W tej chwili niedługo będzie takie seminarium Open Your Mind. Ci ludzie docierają, pytają. Ja bym chciał, żeby to nasze centrum było wsparciem nie tylko merytorycznym, ale też mogło finansowo pomóc, przynajmniej tym najbardziej utalentowanym.

Edmund Golis: Łączy nas też wspólna lokalizacja, bo mamy te same pomieszczenia, współdzielimy pomieszczenia i wspólna obsługa na tym samym wydziale. To zaproszenie dla tych przedsiębiorców, którzy być może jeszcze nie wiedzą, jeszcze chcą dopytać, aby współpracować w przyszłości.

Radio Jura: Naszymi gośćmi byli dr hab. Edmund Golis oraz dr hab. Piotr Richter z Uniwersytetu im. Jana Długosza. Bardzo Panom dziękuję za wizytę.

Rozmawiał Mariusz Osyra.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 23 lutego 2024