StartWiadomość dnia Wiadomości

Uczniowie Kochanowskiego wzięli udział w globalnym forum poświęconym światowej polityce klimatycznej:

Na szczycie pojawił się też częstochowianin – Dominiki Figzał. Uczeń Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego wygłosił referat nt. walki ze smogiem w Częstochowie…

Wyjaśniała Lena Czaja – nauczyciel geografii w Zespole Szkól im. Jana Kochanowskiego.
Referat na szczyt klimatyczny ONZ przygotowywali uczniowie pod nadzorem nauczycieli z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego

Mówiła Aleksandra Pytel -nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego. Szczegóły nt. referatu wygłoszonego na szczycie klimatycznym ONZ, wyjaśnia jego twórca – Dominik Fizgał – uczeń zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego:

Jakie emocje towarzyszyły mówcy podczas wygłaszania referatu?

Uczniowie zespołu Szkół im Jana Kochanowskiego podczas konferencji nawiązali kontakt z przedstawicielami szkoły z Kenii, Kuby i Filipin.

Zostaw komentarz