StartW Radiu Jura

Tuż przed wznowieniem rundy wiosennej na boiskach III ligi piłkę będzie kopać młodzież

O szczegółach wydarzenia menadżer Skry – Agnieszka Gabrysz:

Warto kibicować młodym piłkarzom!

Rozmawiał Paweł Stępniewski.

Zostaw komentarz