Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Trwają prace nad przebudową al. Wojska Polskiego w Częstochowie

Facebook Twitter

Ich stan zaawansowania oceniany jest przez wykonawcę na ok. 30%. Zakończona już część inwestycji była najtrudniejsza do zrealizowania, była związana z infrastrukturą i sieciami podziemnymi.

Na tym etapie prac Miejski Zarząd Dróg i wykonawca postanowili podsumować dotychczasowe postępy na budowie.

Piotr Kurkowski: Te 30 % w naszej ocenie jest to najbardziej czasochłonna praca niewielkiej wartości, ale bardzo czasochłonna jeżeli chodzi o przepięcia przełączenia sieci. Teraz zaczynają się duże roboty związane z przemieszczaniem dużej ilości mas, wykonywaniem dużej ilości nowych krawężników jezdni w związku z tym liczymy na to, że teraz zwiększy się ilość robót. Ta masowa, czyli to, co będzie tak naprawdę widać. Zaangażowanie robót według tego co deklaruje wykonawca, to jest około 250 osób cały czas na budowie. Jeżeli to tempo zostanie utrzymane, to zadanie zostanie zrealizowane w terminie.

Nadal goni w tej kwestii czas – bo DK91 powinno być gotowe pod koniec roku, mówi Piotr Kurkowski, zastępca dyrektora MZD w Częstochowie. Na ciągłość prac pozwalała lekka zima, dzięki czemu w przyszłym tygodniu ma rozpocząć się układanie pierwszych warstw bitumicznych jezdni na odcinku kilkuset metrów. Te prace ruszą od strony al. Jana Pawła II. Co dotąd opóźniało przebudowę?

Adam Owsiany: Najtrudniejsze dla nas są niezinwentaryzowane sieci, ponieważ one blokują nam płynne realizowanie robót – tych, które mamy zaprojektowane. Często wymuszają jakieś zmiany projektowe. Zaangażowaliśmy się tutaj wspólnie z zamawiającym w uzupełnienie wszystkich niezbędnych projektów, żeby te sieci uzbrojenia podziemnego najpierw przeprojektować, uzgodnić te projekty, a następnie je przebudować. Z robotami typowo inżynierskim, myślę, że radzimy sobie dobrze. Te roboty stale postępują czy na obiektach mostowych, czy też w zakresie robót drogowych.

– ocenia Adam Owsiany, zastępca dyrektora projektu ze strony NDI, która przebudowuje miejski odcinek DK91. Sama przebudowa wciąż powoduje spore utrudnienia nie tylko kierowcom, ale również pieszym. Kiedy mieszkańcom będą służyć już nowe kładki, które pozwolą pokonać teren inwestycji?

Piotr Kurkowski: Liczymy na to, że wykonawca w okolicach października zakończy całą realizację zadania i wtedy będą oddane do użytku obiekty. Tak jak dzisiaj deklarował kierownik budowy, w okolicach lipca i sierpnia będą zakończone kładki dla pieszych, w związku z tym te elementy, które będzie można dopuścić do użytkowania, będą one dopuszczone. Trzeba pamiętać jeszcze, że w związku z tym, że to są nowe obiekty inżynierskie, one podlegają procedurze dopuszczenia do użytkowania, czyli samo zakończenie robót nie pozwala na dopuszczenie tych obiektów do ruchu.

– dodaje Piotr Kurkowski, wicedyrektor w Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 marca 2024