Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji: Sędziowie i prawnicy apelują o szukanie zgody poza sądami

Facebook Twitter

Trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2022. Metodę rozwiązywania sporów na tej drodze, poza sądem propagują kancelarie, mediatorzy, stowarzyszenia, ale też Sąd Okręgowy w Częstochowie.

fot. geralt/pixabay.com

 Wszystko dlatego, że wiele konfliktów nie musi znaleźć finału na wokandzie

– przyznaje sędzia Lidia Dudek.

Lidia Dudek: Społeczeństwo nie jest świadome takiej formy rozwiązywania sporów i chyba, dlatego mniej korzystamy z tej mediacji, a bardziej występujemy do sądu. Poza tym instytucja mediacji to nie jest taka stara instytucja, ona została wprowadzona w ustawodawstwie polskim dopiero w 2005 roku. Myślę, że się nie utrwaliła. To jest też edukacja młodzieży w szkołach, żebyśmy mieli taką świadomość od dziecka, że istnieje taka możliwość rozwiązywania konfliktów, jak mediacja. W naszym społeczeństwie jednak tego nie ma, z upływem czasu to będzie.

Mediatorzy pracują ze skłóconymi stronami zarówno na polu gospodarczym, w konfliktach sąsiedzkich, czy przy sprawach rozwodowych. Nadal jednak w społeczeństwie dominuje chęć szukania sprawiedliwości przed sądami:

Jakub Kulik: Nasze spory niekoniecznie musi rozstrzygać osoba trzecia. Tak naprawdę my możemy to zrobić samodzielnie udając się do mediatora. Chcąc porozumieć się z drugą stroną musimy mieć tę wolę w sobie dojścia do porozumienia. Co do powszechności mediacji, tu cały czas pracujemy wszyscy, wymiar sprawiedliwości również, żeby upowszechniać ten model rozwiązywania sporu. On jest przede wszystkim tańszy dla stron, jest szybszy. Wiemy, że sądy mają ogromnie długie terminy oczekiwania, niestety wiąże się to z ilością spraw, które spływają do sądu. Spraw przybywa z roku na rok, dlatego mediacja wydaje się tu być najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby uzyskać efekt dla jednej czy drugiej strony o wiele szybciej i taniej.

W mediacji, obie strony zawierające ugodę są wygranymi

– podpowiada mediator Jakub Kulik. W sądzie tak się nie dzieje. Najtrudniej przekonać jednak do mediacji przy wspólnym stole byłych małżonków, skonfliktowanych sąsiadów czy rodziny:

Radio Jura: Na jakim polu ona się sprawdza najczęściej, a na jakim polu mogłaby się sprawdzić, ale jest najrzadziej wybierana?

Grzegorz Kozera: Najczęściej sprawdza się na polu gospodarczym, kwestie związane z zadurzeniami, z kredytami, z kwestiami dotyczącymi finansów. Strony są daleko bardziej poszukujące rozwiązania, bo tym rozwiązaniem są zainteresowane obie strony. Natomiast mimo tego, że coraz bardziej mediacja jest popularna, to nadal tym obszarem, w którym najrzadziej udaje się załatwić te problemy, są obszary związane ze sprawami rodzinnymi.

Z Grzegorzem Kozerą, kuratorem okręgowym rozmawiał Mariusz Osyra. Upowszechnianie tej formy podczas ogólnopolskiego tygodnia mediacji ma zniwelować nieporozumienia, które narastają często jeszcze po wyrokach sądowych.

Szukajmy zgody

– apelują sędziowie.

Lidia Dudek: Każda ugoda jest lepsza niż orzeczenie sądu. Zawsze tak powtarzam stronom. Relacje lepsze, lepiej i szybciej konflikt rozwiązany. Ludzie mimo konfliktu, pozostają w relacjach. Jeżeli ja sama się na coś godzę, to się raczej do tego stosuję. Gorzej jest jak mi ktoś coś nakazuje. Wyrok sądu to jednak jest nakaz. Nasza psychika już jest taka, że jak mi nakazują, to nie, a jak sam się godzę, to jest inaczej, dlatego jest lepiej zawrzeć ugodę

– dodaje Lidia Dudek, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie i koordynator do spraw mediacji w naszym mieście.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj