Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Trwa kolejny szczyt pielgrzymkowy. Magistrat apeluje o zachowanie zasad sanitarnych

Facebook Twitter

Częstochowski magistrat przypomina, jak wygląda plan zabezpieczenia pielgrzymki „Odpust Matki Bożej Jasnogórskiej”. Szczegółowy opis wytycznych, można znaleźć na naszej stronie. Przypomnijmy, że w ostatniej dekadzie sierpnia to wejście do Częstochowy blisko 60 pieszych grup pielgrzymkowych, liczących łącznie ok. 10,5 tys. osób.

Dzisiejsze święto – 26 sierpnia, gromadzi na Jasnej Górze także pielgrzymów przyjeżdżających do miasta różnymi środkami komunikacji a także mieszkańców Częstochowy i okolic. Warto przestrzegać wszystkich obostrzeń sanitarnych, wynikających z trwającej epidemii koronawirusa.

                 ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

1. Pacjent (pielgrzym) z podejrzeniem koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.

2. Pacjent (pielgrzym) bez podejrzenia koronawirusa trafia do Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Bony 1/3.

3. W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony1/3 jest uruchomiona Izba Przyjęć:
– telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: (34) 370 21 70,(34) 370 22 70
– telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3: (34) 370 26 40, (34) 370 26 41.

4. W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko –pielęgniarskiej, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2.5.

5. Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne są lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego, z zastrzeżeniem pkt 1 i 2.

6. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zapewnia:-
– w dniu 25.08.2018 r. karetkę S/P stacjonującą w Zespole Ratownictwa Medycznego przy ul. Kilińskiego 10 oraz pomoc medyczną podczas przejścia Procesji Maryjnej z Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny na Jasną Górę od godz. 17:45 do zakończenia uroczystości;-
– w dniu 26.08.2018 r. – od godz. 10:00 do zakończenia uroczystości: dwie karetki S/P zlokalizowane w pasażu Biskupa Bareły.

7. W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem medycznym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie, powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie jej od innych osób.
Na miejsce izolacji są wyznaczone: Szkoła Podstawowa nr 14 przy ul. Waszyngtona 62 oraz pomieszczenia na Jasnej Górze (uruchomienie przez kontakt z koordynatorem zespołu ds. zabezpieczenia ruchu pielgrzymkowego).

8. Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810

DROGA EWAKUACJI MEDYCZNEJ -PASAŻ BISKUPA BAREŁY

MIEJSCA PARKINGOWE MOSIR, MZDiT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu przygotował parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego.

Za funkcjonowanie parkingów będących w zarządzie MOSiR odpowiedzialny jest:-p. Andrzej Mrożek (parkingi przy ul. Oleńki i przy Rynku Wieluńskim.

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy:
ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) oraz ul. Kubiny.

ZABEZPIECZENIE KOMUNALNE MIASTA

Od 23 sierpnia ustawione są z racji szczytu pielgrzymkowego 23 przenośne kabiny WC z umywalkami:
– na zieleńcu przy ul. Mstowskiej w pobliżu pętli autobusowej MPK (stadnina koni PEGAZ) –2 kabiny,
– na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Rozdolnej z ul. Hektarową (przy kościele pw. Niepokalanego Serca NMP) – 2 kabiny,
– na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Marconiego – 2 kabiny,
– na parkingu przy ul. Sikorskiego -3 kabiny,
– od strony ul. 3 Maja (na trawniku przy gruszy) -8 kabin,
– na pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 6 kabin.

Spółdzielnia Socjalna „Jasne, że zmiana” w celu ograniczania rozpowszechniania się wirusa i zapewnienia higienicznych warunków realizacji pielgrzymki, prowadzi dezynfekcję przenośnych kabin WC w zakresie czyszczenia powierzchni, z którymi stykają się pielgrzymi (m.in. klamek, kranów z wodą, dozowników). Dezynfekcja prowadzona jest:
– w dniach 23-25 sierpnia – wszystkie kabiny z częstotliwością 2 razy na dobę,
– 26 sierpnia tylko kabiny WC ustawione od strony ul. 3 Maja i na pasażu Bareły w godzinach 9 –21 z częstotliwością nie rzadziej niż 2 razy na godzinę.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 27 marca 2023