StartWiadomość dnia Wiadomości

To było wyjątkowe spotkanie z gośćmi z Kresów

To miejsca na kresach wschodnich, które często wizytuje młodzież z naszych szkół.

Informował nas o historycznym spotkaniu pod hasłem „Częstochowa wobec Unii Lubelskiej” Rafał Piotrowski, dyrektor ZST. W Ratuszu o rozszerzeniu współpracy dyskutowali pedagodzy z polskich szkół na wschodzie…

Mówi pochodząca z Grodna nauczycielka Agnieszka Moros z Polskiej Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II na Białorusi. Będą kolejne wyjazdy m.in. do Rohatynia. Częstochowscy uczniowie swoją akcję porządkowania miejsc pamięci mają kontynuować z kolegami z Kresów…

Dodaje Rafał Piotrowski, dyr. Zespołu Szkół Technicznych. Rozmawiał Mariusz Osyra.

Zostaw komentarz