Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Termin składania deklaracji PIT – co musisz wiedzieć? [materiał sponsorowany]

Facebook Twitter

Początek roku 2023 to nie tylko czas na noworoczne postanowienia. Przede wszystkim konieczne jest rozliczenie się z urzędem skarbowym, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą. Jest to obowiązek, a jeśli się z niego nie wywiążemy, kary finansowe mogą być naprawdę surowe. Warto zatem znać procedury oraz terminy składania deklaracji PIT.

Jaki jest termin dostarczenia PIT-ów przez pracodawcę do pracownika?

Zanim jednak zapoznamy się z dokładnymi terminami rozliczania deklaracji PIT, warto mieć na uwadze, że obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie nam właśnie tego dokumentu. Jest on również płatnikiem podatku dochodowego, a co za tym idzie – musi obliczyć i odprowadzić podatek na konto właściwego organu podatkowego. Z tego względu osoba zatrudniająca musi zawsze przekazać osobie zatrudnionej PIT-11, w którym znajduje się informacja o dochodach oraz zaliczkach, które pracownik uzyskał.

Pracodawca może przesłać do nas PIT-11 na dwa sposoby. Pierwszym jest dostarczenie go pracownikowi do końca lutego każdego roku, zaś w przypadku drugiej opcji osoba zatrudniająca dostarcza PIT bezpośrednio do urzędu skarbowego. Jest zobowiązany wykonać to zadanie maksymalnie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której ostatni dzień terminu przypada na sobotę bądź dzień ustawowo wolny od pracy – wtedy ostatecznym terminem jest dzień następny.

Do kiedy należy rozliczyć PIT-37 za 2022 rok?

Deklarację o nazwie PIT-37 muszą rozliczyć pracownicy, zleceniobiorcy czy osoby, które pobierają różnego rodzaju świadczenia emerytalne bądź rentowe. To zadanie należy również osób, które otrzymują stypendia. Ten rodzaj rozliczenia składają te osoby, które rozliczają się z urzędem skarbowym poprzez płatników, jak pracodawcy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyjmuje się, że podatnicy są obowiązani składać PIT-37 od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku 2023 roku należy to zrobić najpóźniej do 2 maja, bowiem 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy. Dzięki nowym technologiom jesteśmy jednak w stanie skrócić proces rozliczania – zobacz jak rozliczyć PIT przez internet na www.podatnik.info

PIT-36 – termin rozliczania deklaracji podatkowej

Z kolei PIT-36 składają osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, a w dodatku opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz ci, którzy uzyskują przychód z działów specjalnych produkcji rolnej. Tę deklarację muszą także wypełnić osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu bądź dzierżawy. W 2023 roku deklarację tę można składać najpóźniej do 2 maja.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 marca 2024