wopr

 

 

Nie ślizgajmy się po zamarzniętych taflach zbiorników wodnych!

Ślizganie się po zamarzniętej wodnej tafli zalewu czy jeziora grozi kalectwem i śmiercią, przypominają ratownicy WOPR-u. Apeluje o rozwagę w tym zakresie także Straż Miejska. Monitorowane są miejsca w regionie gdzie w ten sposób wolny czas w ferie mogą spędzać dzieci i młodzież. Korzystajmy z przygotowanych ślizgawek i lodowisk. Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki jest bardzo niebezpieczne!