Straż Granicza

Czterech obywateli Afganistanu przekroczyło nielegalnie granice RP. Wpadli w Myszkowie.

Obcokrajowcy, którzy nielegalnie dostali się na teren Polski prawdopodobnie drogę przebyli jako ładunek ciężarówki. Zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach. Zostali przemyceni w naczepie serbskiej ciężarówki i odkryci przy rozładunku dostawy gdy zasadniczy ładunek dotarł do jednego z lokalnych przedsiębiorstw.