powiat

 

 

W najbliższy czwartek, jeszcze przed przerwą wakacyjną obradować mają powiatowi radni

Obrady (22.06.) w siedzibie Starostwa Powiatowego rozpoczynają się o godz. 10ºº. W porządku obrad znalazł się m.in. punkt, który przedstawi radnym powiatu prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Chodzi o wspólne inwestycje realizowane przez Miasto i Powiat Częstochowski. Ważną kwestią będzie wykonanie budżetu oraz decyzja o udzieleniu lub nieudzieleniu absolutorium staroście.