Katowice

Szkolenie dla przedsiębiorców szykuje Wojewódzki Urząd Pracy

Będzie można dowiedzieć się więcej o możliwościach rozwoju firmy dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych. Przedsiębiorcy poznają zagadnienia dotyczące płatnych staży i praktyk w ramach współpracy ze szkołami technicznymi. Będzie więcej o finansowaniu szkoleń i doradztwa, formach wsparcia ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, programach pomocowych i konkursach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.