inwestycja

 

Początek inwestycji na miejskiej działce w III Alei ma stać się faktem

Nowa budowa zastąpi zniszczoną kamienicę pod numerem 49, którą miasto ratowało doraźnie, a kilka lat temu opuściło ją Muzeum Częstochowskie. Z budynku na froncie wyprowadzeni zostali też najemcy. Zamiary inwestycyjne jednego z częstochowskich przedsiębiorców w spółce z Agencją Rozwoju Regionalnego oprotestowywały liczne środowiska, obawiano się m.in. supermarketu w Alejach, nad którymi opiekę sprawuje konserwator zabytków.

 

„Jurajski Produkt Roku”: inwestycje z Częstochowy, Poczesnej i Olsztyna

„Jurajski Produkt Roku” został wyłoniony po raz dwunasty. Trzy równorzędne nagrody zdobyły inwestycje z Częstochowy, Poczesnej i Olsztyna. Konkurs organizuje Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, która doceniła nową halę przy ul. Żużlowej. Do Poczesnej nagroda powędrowała za budynek Zespołu Szkół i salę gimnastyczną. Z kolei w Olsztynie wyróżniono rewitalizację rynku.